Numerológia lépésről lépésre – Fiatalkorunk kódjai

Születési dátumunk összeadásával a sorsfeladatunkat ismerhetjük meg. Tovább vizsgálva a számokat azonban, még izgalmasabb dolgokat fedezhetünk fel magunkról. A születési hónapunk például ifjúsági számunkat mutatja meg.

Ez a szám sok mindent elárul az életünk korai, körülbelül 25 éves korunkig tartó szakaszáról. Az ifjúkori számunkat úgy kapjuk meg, hogy a születési hónapunk számát vesszük. Figyelem, a 10-dik hónap 1-es, a 11-dik hónap 2-es, a 12-dik hónap 3-as számot jelent, mert a számjegyek összeadásával (1+0=1; 1+1=2; 1+2=3) a számokat egyjegyűre egyszerűsítjük.

Nézzük meg, milyen számhoz milyen ifjúkor társul!

 1-es

Erős egyéniségek már ifjúkorukban is, sőt, már gyerekként is határozott elképzeléseik vannak az életről.. Meghatározó szerepet töltenek be társaik életében, sokszor ők a bandavezérek. Az apának fontos a szerepe, nagy hatása van az életükre. Sokszor szenvednek az apai tekintélytől, de néha pont attól, hogy nem tudnak megfelelni neki.

 2-es

Inkább az anya a domináns személy.  Bizonytalanság, félénkség jellemzi, de jó megérzései lehetnek. Mindig keresi a békét és szívesen tölt be közvetítői szerepet a szülei vagy a barátai között.

 3-as

Ő a tipikus szereplő, akit a szülei produkáltatnak mások előtt. Általában szeret szerepelni, kedves, beszédes, sokszor sikeres gyermek. Mindenkit elbűvöl. Amennyiben nem jól éli meg ezeket a tulajdonságokat, beszédhibás lehet.

 4-es

Az ő fiatalkoruk a legkeményebb. Az élet sokszor teszi komoly próbára őket.  Ugyanakkor megbízható, fegyelmezett gyermekek.

 5-ös

Fiatalkoruk sokszor zaklatott. Változatos ugyan, de gyermekkorban nem tesz jót a változatosság. Gyakori költözés, a stabilitás hiánya jellemzi. A gyermek sokszor hiperaktív, nehezen kezelhető.

 6-os

A szépség, harmónia, békés család jellemzője. Szép gyermekkort, anyagi biztonságot jelöl.

 7-es

Visszahúzódó, jó tanuló, megbízható gyermek. Jellemezheti mély vallásosság is, esetleg a család, a környezet vallásos.

 8-as

Már korán jelzi azt, hogy szülötte kiismeri magát a világ dolgaiban. Hatalmát elsősorban a családon belül érezteti. Igen erős egyéniség.

 9-es

Szülötte sokféle tehetséget mutathat. Mégis jellemzően belső világában él, magányosnak érzi magát akkor is, ha nagy család veszi körül.

Ifjúkori számunk jellemzői az életünk első, legmeghatározóbb időszakát mutatják. Bár a születésnap száma fog minket jellemezni és megmutatni azt, hogy milyen tulajdonságokkal felvértezve éljük az életünket, a fiatalkori szám segít abban, hogy igazán értelmezni tudjuk a felnőttkori énünket.

Egy numerológus ebből a számból tud következtetni arra, hogy a születésnap számunk által “kijelölt” úton végig tudunk-e haladni. Megmutatja, hogy az egyes számoknál a pozitív vagy negatív jelentés dominál-e.

Számos numerológiai elemzés ráébresztett arra, hogy az emberek legtöbb problémája az ifjúkorban gyökerezik. Az igazán nagy teljesítményekre képes emberek ebből a korszakukból merítenek erőt, vagy éppen fiatalkori nehézségeik miatt határozzák el, hogy “többre viszik”.

Sokszor elgondolkodom azon, hogy ha megismernék a szülők azokat a problémákat, amiket a fiatalkori számok világosan megmutatnak, és a gyermekük számának tudatában türelmesebben és tudatosabban bánnának velük, mennyivel könnyebben járhatnának az emberek a nekik kijelölt úton.

Legközelebb a születésnap számával fogunk megismerkedni, amely a felnőttkorunk száma és minden ember legjellemzőbb viselkedési mintáját adja.

Numerológia lépésről lépésre – A számok tudománya

Vajon van szabad akaratunk, vagy sorsunk már a születésünk pillanatában eldőlt?  Megismerhetők-e azok a törvényszerűségek, amelyek sorsunkat befolyásolják? Most induló sorozatunkban erre vállalkozunk.

A legrégebbi és mindegyik közül a legtitkosabb tudomány a numerológia megválaszolja ezeket a kérdéseket és olyan kulcsot ad a kezünkbe, amelyet okosan felhasználva nemcsak megtanuljuk megérteni és felvállalni a sorsunkat, de változtathatunk is rajta.

Sorsszám

Minden ember egy adott sorsfeladattal születik, és ez a feladat a születési dátumából kiszámítható.

Ez a számítás nagyon egyszerű, mindössze össze kell adni születési dátumunk számjegyeit az alábbi módon: pl. ha valaki 2003. 7. 16.-án született akkor 2+0+0+3+7+1+6 = 19, az így kapott számot egyjegyű számra kell egyszerűsíteni: 1+9 = 10 = 1+0= 1. Tehát a fenti napon született személy sorsfeladata (vagy, ahogy mondani szoktuk, a karmaszáma) 1-es.

Természetesen, ha a számokat a fenti módszer segítségével egyjegyűre egyszerűsítjük, 1-től 9-ig kapjuk meg a számjegyeket. Minden szám másfajta feladatot hordoz. Vázlatosan ismerjük meg ezeket.

Ha a sorsszám

1-es – vezetésre, önállóságra, kreativitásra született.

2-es – meg kell tanulnia másokkal együttműködni, a társadalom alappillére. Rendszerint mások elképzeléseit valósítja meg.

3-as – képes meglátni az élet szépségeit, jól kommunikál, fontos számára a siker, de sokszor felületes.

4-es – a mindennapi gyakorlati, termelőmunkában állja meg a helyét. Ő a két lábbal a földön álló, megbízható ember.

5-ös – szereti a kalandokat, a változatosságot. Arra született, hogy keresse a kihívásokat. Semmi nem akadályozhatja a cselekvési szabadságát.

6-os – arra született, hogy szépséget és harmóniát teremtsen maga körül. A művész.

7-es – a gondolkodó ember, ilyen a filozófus, tanító, gyógyító. Nemcsak a testnek, de a léleknek is orvosa lehet, szereti a rejtett dolgokat kutatni.

8-as – feladata a hatalom és a pénz világában való eligazodás. Sokszor köze van az igazságszolgáltatáshoz is.

9-es – érdeklődése inkább a szellemiek, mint az anyagiak felé fordul. Életével mutat példát másoknak. A teljesség, tisztesség és bölcsesség jellemzi őt.

Sorsút, a Sors megvalósításához kapott eszköz

Általában az összeadás után egy kétjegyű, azaz összetett számot kapunk. Ez az összetett szám azt mutatja meg, hogy milyen eszközökkel kell megvalósítanunk a sorsfeladatunkat. Ezt a számot Sorsútnak nevezzük.

A fenti példából kiindulva a 19-es összetett szám azt üzeni, hogy az 1-es sorsfeladatot, vagyis azt, hogy önálló, kreatív vezető legyen, az 1-es önállóságával és a 9-es számban rejlő bölcsességgel, tisztességgel kell megvalósítania.

Ezek tehát azok a feladatok, aminek megvalósítására leszületünk. Ha nem sikerül teljesítenünk, a „megírt sors” ellen cselekszünk. Ha például egy 5-ös sorsszámú ember nem tud mozgalmas, kalandokban bővelkedő életet élni, hanem mondjuk, korán családot alapít, és szorgalmasan dolgozik egy hivatalban, biztosan boldogtalan lesz. Ha egy 2-es sorsszámú ember örököl egy céget, ahol minden nap döntéseket kell hoznia, nehezen viseli a folyamatos stresszt és hamarosan idegbeteg lesz.

A sors- vagy karmaszám ismerete tehát fontos ahhoz, hogy megtanuljuk magunkat olyannak elfogadni, amilyenek vagyunk. Talán ez az első lépés a boldogsághoz.

Spirit Flow® (Lélekáramlás®) – 1. rész: A Spirit Flow® rendszere

Érdekel mi a Spirit Flow? Ebből a rövid videóból megtudhatod.

Mi az a Spirit Flow?

Felgyorsuló világunkban megjelenő új energiák engem is megérintettek és az Amerikában született, az emberi kapcsolatok energetikáját bemutató Spirit Flow (Lélekáramlás) rendszert előszór a Lélek Fesztiválon mutattam be. A rendszer segíti a különböző kapcsolat típusok – szülő-gyerek, párkapcsolat, barátságok, munkahelyi kapcsolatok, stb.- feltérképezését. Szinte hihetetlen, hogy mennyire befolyásolnak minket a körülmények, hogyan alakítják életünket azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk. Az ismeretek alapján megtanulhatjuk, hogyan befolyásolhatjuk a kapcsolataink alakulását, hogyan hatnak ránk mások, illetve elsajátíthatjuk az igazi titkot: hogyan befolyásolhatjuk kapcsolatainkat.

Az emberi kapcsolatok térképe

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a világunk olyan gyors változásokon megy át, amit emberi léptékkel nagyon nehéz követni. Nagyszüleink ezotériája és eddig követett értékrendje már nem követendő példa számunkra.

Megjelentek a világban az új tudati technikák, olyan új, eddig nem ismert felfedezések, amelyek gyökeresen változtatták meg eddigi életszemléletünket. Megtanultuk, hogy nem hibáztathatjuk sem a Sorsot sem más embereket az életünk alakulásáért, sőt betegségeinkért is mi vagyunk a felelősek. Ebben a szép új világban még nehezen igazodunk el. Olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, akiknek meg kell tanulni járni, beszélni és alkalmazkodni a környezethez.

Néhány évtized alatt az emberi kapcsolatok is megváltoztak. A szülők tekintélyelvű nevelési módszereit felváltotta a szülő-gyerek barátság. A gyerekeknek jogai lettek. Tilos a testi fenyítés nemcsak az iskolában, de a családban is. A családon belüli erőszak mindennapi téma, ma már a törvény is bünteti.

A szexuális forradalom, amelyhez szintén a tudomány, a fogamzásgátlás feltalálása vezetett el, alapjaiban változtatta meg az emberi kapcsolatokat. A társadalom nemcsak elfogadja ma a válást, hanem szinte divatossá is teszi.

Harminc éve még enyhítő körülménynek számított a bíróságok előtt, ha valaki elvált szülők gyereke volt. Ma a házasságok nagy részét bontják fel és a gimnáziumok osztályaiban több az elvált szülők gyereke, mint a házasságban élőké. Új fogalomként jelent meg a „mozaik család”, ahol a házastársak előző házasságából élő és az új házasságból született gyerekek élnek együtt. Ez az együttélés számos új problémát vet fel. Megismerkedtünk a szingli fogalmával és eszünkbe sem jutnak az olyan kifejezések, mint vénlány vagy agglegény.

A munkahelyen is megváltoztak a viszonyok, már az is szexuális zaklatásnak számít, ha a főnök kedvesen megpaskolja a beosztottat.

Nagyon szerencsés változás, hogy végre foglalkozunk az elmúlás, a halál gondolatával. Ez néhány éve szinte tabutéma volt.

Hogyan lehet feldolgozni az emberi kapcsolatok változását? Megtanulható?

A Spirit Flow®, magyarul Lélekáramlás® egy teljesen új önismereti és életvezetési módszer, amely az emberi kapcsolatok feltérképezésében segít.

A módszer lényege, hogy megértsük hogyan kapcsolódnak egymáshoz az emberek és hogyan hatunk egymásra. Nemcsak az igaz, hogy minden mindennel összefügg, hanem az is, hogy mindenki minden emberrel kapcsolatban van.

Hogyan hatunk egymásra? Tudjuk irányítani ezeket a hatásokat?

A XX. század embere az ego megteremtésén fáradozott. Mindenki saját egyéniségét akarta kibontakoztatni. A XXI. század új embertípust hoz létre: a közösségi embert. Azt az érzést fogjuk megtapasztalni, hogy egy nagy egész része vagyunk. Az emberi élet célja a flow állapot elérése, azaz, ahogy a flow elmélet megalkotója, az amerikai professzor Csíkszentmihályi Mihály mondja: „az életünk legszebb pillanatai, amikor azt érezzük, hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda, hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket”.

A flow elméleten alapuló új technikával megtanuljuk, hogy milyen erők irányítják az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolnak minket mások és hogyan irányíthatjuk mi a kapcsolatainkat.

A Spirit Flow® önismereti és életvezetési módszerről először a LÉLEK FESZTIVÁL-on hallhatsz OKTÓBER 19-én.

dr. Kézdi Andrea