Milyen évünk lesz 2015-ben?

A numerológus előrejelzése

Numerológusként és tarológusként hosszú évek óta készítek előrejelzéseket a következő évre. Mindig nagy kedvvel tettem eleget a felkéréseknek és magam is kíváncsian fürkésztem a jövőt. Gondolom, sok embert érdekel a világ és a nemzet sorsa is, nemcsak a sajátja. Az egyes ember életét meghatározza a személyes éve, de soha senki nem tudja magát függetleníteni a környezeti hatásoktól. Most következő elemzésem általában a világ helyzetét és azon belül Magyarország kilátásait mutatja a 2015-ös évben.

Az elemzéshez két szám összehasonlítása és rezgéseik egymásra hatásának vizsgálata szükséges. A numerológia általános módszere szerint összeadjuk a számjegyeket addig, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Először az úgynevezett „UNIVERZÁLIS ÉV” számával dogozunk, ami jelen esetben a 2015. Összeadva e dátum számjegyeit a „8”-as egyjegyű számot kapjuk. Ennek a számnak a rezgése minden ember életében meghatározó lesz. A saját személyes évünk kiszámításánál -a születésnapunk betöltése után- a 8-as számot kell hozzáadnunk a születésünk hónapjához és napjához, hogy megkapjuk saját személyes évünket. Ebből is látszik, hogy az Univerzális évhatása minden egyes ember sorsára befolyással bír.

A másik szám, amit az előrejelzésnél használnunk kell az Univerzum „személyes évszáma”. Ezt a számot úgy kapjuk meg, hogy minden év születését január 1. napjától számítjuk. A következő év „születésnapja” tehát: 2015. 1. 1. Összeadva a számokat ez „10, tovább egyszerűsítve „1”.

Az elemzésnél elsősorban ennek a két számnak a hatásait kell tehát figyelembe venni.

Az sem mellékes, hogy a 2015 felosztható úgy is, mint 20 és 15. Ennek a két számnak az üzenetét a tarot kártya azonos számú nagy Arkánumai közvetítik felénk. A XX. Nagy Arkánum a „Végítélet” kártyája a feltámadást mutatja azt, hogy újjászületik a világ. A XV. Nagy Arkánum az „Ördög”. Mondanivalója: A világ újjászületik és jobb lesz azáltal, hogy kiegyenlítődik az emberek és az országok közötti különbség. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a 20-as szám egyjegyű számként (2) a tömegeket, a népet jelképezi, míg a 15-ös számjegyeinek összeadásával 6-ot kapunk, ami a válaszútat jelenti, vagyis azt, hogy a világ válaszút előtt áll.

Hogyan látja a jövőt tehát a numerológus a fenti számok tükrében?

A 2014-es év végén a világ gazdasága, pénzügyi helyzete és politikai stabilitása is megrendült.A világon mindenhol zavargásokkal találkozunk, több helyen folynak harci cselekmények. Véget ért az a korszak, amikor megváltoztathatatlannak hitték a politikai határokat.

A változás azonban hamarosan bekövetkezik. Nagy megújulás várható, azonban az új korszak eljövetele áldozatokat kíván. A mostani világunk gyógyíthatatlan beteg és szenvedése a meglévő rendszerekből, elsősorban a pénzügyi rendszerből adódik. A világ számára 2014 nem lesz boldog időszak. A 7-es és a 9-es is nehézségeket hozó év. Mindaz ami most történik velünk eddigi tetteink következménye, amellyel most kell szembenéznünk. A 7-es spirituális szám. Anyagilag semmi jót nem ígér, rengeteg akadályt és zűrzavart hoz az életünkbe. Ez az év áldozatokat vár tőlünk. A 9-es szám arra bíztat bennünket, hogy nézzük meg mi áll fejlődésünk útjában. A beavatás éve ez az emberiség számára. Azt mutatja, hogy magunk mögött kell hagynunk az eddigi életünket, fel kell bontani a meglévő szerkezeteket, hogy helyet csináljunk egy új világnak. Ez az előkészítés éve. Most lehetőséget kapunk arra, hogy az új világrend kialakulását elősegítsük. Ez az év a tervkészítés és az átmenet éve lesz. Átlépünk egy határt, amely az új világhoz vezet.

Még egy gondolat Magyarországról. Elgondolkodtam azon, hogy vajon milyen időpontot vegyek alapul Magyarország numerológiai képletének felállításához. Először Szent István király koronázására gondoltam. Az köztudott, hogy 1000 karácsonyán koronázták meg, de a pontos dátumra is szükségem volt. Utána néztem és kiderült, hogy a pontos dátum a legújabb kutatások szerint 1001. január 1. Ez azért nagyon érdekes, mert az is felmerült bennem, hogy Magyarország születési dátumának 2012. január 1. napját veszem, hiszen az új Alaptörvény életbe lépésével országunk számára új időszámítás is kezdődött. Nos kiderült, nem kell választanom, mert bármelyik dátum mellett döntenék is az eredmény ugyanaz, hiszen az univerzális év számához csak a „születés” hónapját és napját kell hozzáadnom. Miután a magyar állam mindkét esetben 1. hó 1. napján született egyszerű a dolgom. Nem elhanyagolható tény, hogy ezzel a régi–új születési dátummal országunk együtt rezeg az Univerzummal.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy –képletesen szólva- a hullámok hátán lovagoljunk és ne menjünk ellen a világban végbemenő folyamatoknak. Ez általában jót jelent és szerencsét hoz az országra nézve, de a 2014-es év nehézségeit talán elsőként fogjuk érezni. A tarot kártya azt mutatja, hogy Magyarország most sok bajjal küszködik, a legfontosabb értékeit kell mentenie. Az év első időszakát a hamisság, csalás, gonoszság és árulás jellemzi majd. Nyilvánvalóan ez összefügg a választásokkal. Nyugalmat hoz az életünkbe a választásokat követő időszak, eljön a tervek készítésének ideje. Pozitív változásokra számíthatunk és a határon túliak kivülről jövő segítségére is.

Numerológia lépésről lépésre – A személyes év

Az emberi életút ciklusokra oszlik, minden ciklus kilenc évből áll. Ezek a ciklusok mutatják, hogy adott időszakban (évben) milyen az életünk. Ez a spirálisan felfelé haladó ciklus jellemzi a személyes évünket. A személyes év mindig születésnaptól születésnapig tart és abban nyújt segítséget, hogy megtudjuk, mire számíthatunk egy bizonyos évben.

A személyes év meghatározásához szükséges tudni, hogy életünk első éve nem az 1-es személyes évünk. Azt, hogy milyen személyes évben születtünk a születési dátumunkból tudjuk kiszámolni úgy, hogy összeadjuk a születési év, hó és nap számjegyeinek összegét és egyjegyű számra egyszerűsítjük. Ez azt jelenti, hogy a születési személyes évünk megegyezik a sors- vagy karmaszámmal. Például egy 2003. 7. 16. napján született személy életfeladata, hogy az 1-es személyiségét megvalósítsa, és egyben 1-es számmal indul a személyes éveinek ciklusa is. A legtöbbünknek azonban ez nem esik egybe. Például: ha valaki 1978. 7. 22. napján született, akkor 1+9+7+8+7+2+2= 36 = 3+6= 9. A sorsfeladata tehát 9-es és az első személyes éve is. A ciklus nála a 9. évben kezdődik.

A személyes év kiszámítása:

Annak az évnek a számát, amelyre kíváncsiak vagyunk (ez általában az adott év), hozzáadjuk a születési hónapunk és napunk számához.

Pl. 2014+10+26= 16            1+6=7

A személyes év azonban születésnaptól születésnapig tart, tehát ha még 10. hónap előtt vagyunk, akkor még az előző évet kell figyelembe venni. A fenti születési dátummal rendelkező személynek tehát a születésnapjáig, 2014. 10. 26.-áig nem 7-es, hanem 6-os személyes éve volt, a születésnapja után pedig 7-es személyes éve van!

Milyen feladatot tartalmaznak az egyes személyes évek? 

  • 1-es év: az új ciklus kezdete, ebben az évben kell minden újat elindítani. Jó év bármilyen vállalkozás, változás elindítására, építkezésre, házasságra. Ez az az év, amikor új életet kezdhetünk.
  • 2-es év: a kapcsolatok éve, érzékenység és együttműködés jellemzi. Ebben az évben lehet folytatni az előző évben megkezdett ügyeinket, de itt már ne indítsunk új dolgokat. Ebben az évben behajthatjuk a másoktól járó pénzt is.
  • 3-as év: a kreativitás, a kommunikáció és az inspiráció éve. Az egyik legkellemesebb év. A felhőtlen vidámság és a könnyed, kicsit felületes szórakozás jellemzi. Inkább a felületes, mint a mély kapcsolatok kialakulásának kedvez. Ilyen időszakban tudunk a leginkább csillogni, szívesen járunk szórakozni. A médiában is szerepelhetünk, aki a kommunikáció területén akar elhelyezkedni, ebben az évben próbálkozzon leginkább.
  • 4-es év: a kemény munka, a tanulás és a tőkegyűjtés éve. Az összes személyes év közül a legnehezebb. Ez az időszak, amikor semmi sem sikerül. Egyedül arra jó, hogy stabilizáljuk az eddig elért eredményeinket. Vigyázzunk, hogy ebben az időszakban ne történjen az életünkben nagy változás sem a munkahelyünkön, sem a magánéletben, mert hosszú ideig nem találunk sem új munkát, sem új partnert.
  • 5-ös év: a változtatás, a szabadság és a kiszámíthatatlanság éve. Ebben az évben bármi történhet velünk. Nem minősíthető jónak vagy rossznak. Arra kell felkészülnünk, hogy gyorsan tudjunk reagálni az eseményekre. Az ebben az évben létesített kapcsolatok nem tartósak. Változások lehetnek a munka és lakóhellyel kapcsolatban is. Előfordul, hogy „világgá megyünk”, vagy extrém sportokat kezdünk űzni.
  • 6-os év: a felelősség, a szolgálat, az otthon éve. Ebben az évben vágyunk a legjobban egy igazi társra, egy igazi otthonra. Ennek okán gyakran felhagyunk a régivel. Veszélyes év azok számára, akik meg akarják őrizni a függetlenségüket, mert olyan erős a vágy egy társ után, hogy szívesen lépünk be egy tartós kapcsolatba. A művészi tehetség kibontakoztatásának is ez a személyes év az ideje. Olyan erős a kreativitás iránti vágy, hogy legalább a lakást átrendezzük.
  • 7-es év: az öntudat és a spirituális fejlődés éve. Sok numerológus szerint ebben az évben az ember nem csinál semmit, csak megpihen. Azt szoktam tanácsolni, hogy ezt az évet lehet a legjobban kihasználni a tudományos kutatásokra, könyvírásra, vagy csak tervezésre, elmélkedésre. A csendes visszavonulás és magába fordulás évét is ki lehet használni, ha másra nem hát gondolkodjunk magunkról és a világról.
  • 8-as év: az elismerés, a javadalmazás éve. Most jött el a pénzkeresés és az anyagi sikerek ideje. Ki lehet tűzni a nagy célokat, és meg is tudjuk valósítani azokat ebben az évben.
  • 9-es év: a befejezés, a megkönnyebbülés és az átalakulás éve. A ciklus vége nagyon nehéz időszak. Meg kell szabadulnunk minden fölöslegestől, legyen az személy vagy egy rossz fog. A 4-es után a másik nehéz év. Az vigasztaljon bennünket, hogy a következő, 1-es évben új ciklus és ezzel együtt egy új élet veszi kezdetét.

Életünk 9 éves ciklusokban történő változását érdemes megfigyelni. Ami most történik velünk nagyon hasonló (természetesen nem ugyanaz!) ahhoz, ami 9 vagy 18 évvel ezelőtt történt velünk, és ahhoz is, ami 9, 18 év múlva történni fog. Javaslom, hogy akinek már van mire visszaemlékezni, írja le egy lapra a születése évétől kezdve az évszámokat, kilences oszlopokba rendezve. Gondolkozzon el azon, milyen helyzetben volt mostanában vagy egy számára fontos évben és keresse meg a 9, 18, 18 és fél évvel ezelőtti éveket a papírlapon. Milyen hasonlóságokat lát? Nem könnyű elsőre megtalálni az összefüggéseket, de egy kis gondolkodás után sikerülni fog. Mindenkinek jó számolgatást kívánok!

Numerológia lépésről lépésre – A névszám

Vajon honnan tudjuk, hogy a megfelelő névvel élünk-e? Lássuk, mit tud mondani a numerológia tudománya a nevek mágiájáról. Aztán számold ki saját neved!

Semmi sincs a világon, aminek nincs neve, és amit nem tudunk megnevezni. Még a semminek is van neve: semmi.  Az ember születése után először a dolgok nevét sajátítja el. Az egyik legfontosabb az életünkben a nevünk. A szüleinktől kapott névvel indulunk neki a világnak és nem is sejtjük, hogy sorsunkat milyen mértékben határozza meg szüleink névválasztása. Mindenkinek van valamilyen viszonya a saját nevéhez. Van aki szereti és büszke rá, de sokan vannak akik nem szeretik. Azt gondolom, néha más nevet szeretnénk, és észre sem vesszük, hogy milyen sokszor változik a nevünk, akár szándékunk, akaratunk ellenére is.

Vajon honnan tudjuk, hogy a megfelelő névvel élünk-e? Lássuk, mit tud mondani a numerológia tudománya a nevek mágiájáról?

A régi korok emberei tudták azt, hogy benne rejlik sorsunk a nevünkben. Az arisztokrácia tagjai mindig nagy gondossággal választottak nevet gyermekeiknek. Igyekeztek egy dicső ős, sokszor ősök nevét adományozni a gyermeküknek, bízva abban, hogy utóduk is olyan lesz, mint a nagy előd. Amikor egy királyt vagy egy pápát megkoronáztak, új nevet is kapott. Amikor az ember „életet váltott”, nevet is váltott. Ezért van az, hogy ha valaki belépett egy szerzetes-, vagy apácarendbe, új nevet választott magának. Nem kell azonban messzi korokba visszamenni, hiszen a mai sztárok is leginkább új, „művésznevükön” ismertek. A sikerhez vezető úton nagyon fontos egy „jó” név.

Azokban a családokban, ahol tradíció volt, hogy az elsőszülött fiúgyermekek az apa, a lányok az anya nevét kapják „tudatosan” a szülők sorsát szánták a gyermeknek. Nem véletlen, hogy ez a szokás elsősorban a paraszti- és iparos családokban terjedt el. Ennek a szokásnak az „elterjesztésével” kötötték röghöz a szegényebb sorsú dolgozó rétegeket. Aki ki akart törni szülei világából, annak bizony nevet is kellett változtatnia.

Szeretem – nemszeretem név

A gyermek elsők között tanulja meg saját nevét, és minden szülő tudja, hogy nagyon fontos ennek megtanítása. Az ébredező lélek magában már korán eldönti, hogy szereti-e a nevét. Nagyon sokszor olyan nevet adnak a szülök, ami már az óvodában problémát okoz a gyereknek. Ezek főleg a különleges, vicces vagy nehezen kimondható nevek. Vannak, akiket megerősít a nevükért vívott küzdelem, vannak akik szégyenlik és vannak, aki nevük valamilyen becézett formáját nem bírják elviselni. A legrosszabbak a kiskorban adott olyan becenevek, amik megmaradnak egész életre, pl.: öcsi, baba, akikből Öcsi bácsi és Baba néni lesz. Máskor viszont pont ezek a becenevek segítenek abban, hogy szebbé, vidámabbá tegyék az ember életét.

Akárhogy is, a nevünk az egyik legfontosabb dolog az életünkben.

Bármilyen hihetetlen is, van tudományos magyarázata annak, hogy mért szeretjük, vagy nem szeretjük a nevünket, miért tetszik valakinek a neve és miért nem. Ennek oka a nevek hangzásában, másképp fogalmazva: a nevek rezgésében és –elősorban- a születési nap számához való viszonyában keresendő. A nevek számértékének, és a születésnap számának együttes rezgése az oka annak, hogy valakinek jól áll-e ugyanaz a név, és szereti, míg valaki más tragikusnak tartja.

Változtassunk nevet!?

A fenti jelenségnek a vizsgálata azért fontos, mert míg a születésnapunk dátumán nem tudunk változtatni, addig nevünket megváltoztathatjuk. Egy olyan eszközt kaptunk ezzel a kezünkbe, amelynek segítségével megváltoztathatjuk a sorsunkat.

Hányszor csodálkoznak azon a férfiak, hogy elvesznek egy kedves fiatal lányt és néhány év elteltével milyen nagy változáson megy keresztül. Az persze nem jut eszükbe, hogy a házasságkötéssel megváltozik a nő neve, és a rezgések változása a jellem változásával is jár.

Sokkal megfontoltabban kellene a gyermekünknek nevet választani és azt eldönteni, hogy életünk változásakor, például házasságkötésnél milyen nevet vegyünk fel.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, tisztában kell lenni azzal, hogy a nevünknek számértéke van.

Nagy tudást és hosszú gyakorlat kell ahhoz, hogy valakinek névváltoztatást javasoljon a numerológus.

A név számmisztikájának alapja, hogy a betűknek megfeleltetünk számokat. Két irányzat terjedt el.

Az un. pitagoraszi számmisztika az ABC betűinek sorrendjében felelteti meg 1-től 9-ig a számokat az alábbi módon:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A Cheiro-féle átváltás a héberek és a kaldeusok által is használt numerikus ábécé:

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
Q R L T N W
J S X
Y

Első ránézésre feltűnik az, hogy a 9-es nem szerepel a táblázatban. Ennek az a magyarázata, hogy az okkultizmus régi mesterei úgy vélték, hogy a 9-es szám a legfelső szférában található. Isten kilenc betűs nevét reprezentálja, ezért nem volt megfelelő, hozzá illő betű nevének leírására.

Bevallom, sokéves tapasztalatom alapján én a kabbalán alapuló Cheiro-módszert használom, de mindenkinek azt ajánlom, hogy számolja ki a nevét mindkét módszerrel és döntse el, melyiket tartja magára jellemzőbbnek. A számítás úgy történjen, hogy a teljes név leírása után írjuk alá a betűnek megfelelő számokat és adjuk össze. Az így kapott számot újra adjuk össze, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Az egyjegyű névszámok jelentése megegyezik a születésnap számának jelentésével.

A névszámok elemzése a numerológia legbonyolultabb feladatai közé tartozik. Nagyon sokat megtudhatunk belőle egy emberről. Ugyanolyan nagy jelentőssége van, mint a születésnapunknak. Akkor vagyunk összhangban önmagunkkal, ha a névszámunk és a születésnap számunk harmoniában van.

Spirit Flow® – 3. rész: Elszakadás

Válás, gyász, elengedés…

Ezek életünk legnagyobb próbatételei közé tartoznak. Hogyan tegyük könnyebbé ezeket a helyzeteket? Erre kínál megoldást a Spirit Flow rendszere.

Numerológia lépésről lépésre – Időskorunk kódjai

Az idős korunk igazából két szakaszra osztható. A 60-adik évünkhöz legközelebb eső egyes számú életévünkben indul az első szakasz és rá 18 évre a második szakasz. Az első időszak a bölcsesség kora, míg a másodiknak életünk „lebontása” a feladata.

Az első szakasz számát a születési évünk számjegyeinek az összeadásával kapjuk meg. Például, ha valaki 1954-ben született, annak az időskori száma: 1 + 9 + 5 + 4= 19, 1+9=10, 1 + 0= 1.

Nézzük meg, hogy mit jelentenek a számjegyek 1-től 9-ig, mint a bölcsesség korának számai!

1 szám

Az 1-es időskori szám azt mutatja, hogy az aktivítás az idősebb korban sem csökken. Ezek az emberek nem mennek nyugdíjba, vagy ha mégis, találnak valami elfoglaltságot maguknak. Még arra is képesek, hogy új vállalkozásba fogjanak. A férfiaknak sokszor van még fiatal gyerekük, a nők is elkezdenek valamilyen új tevékenységet, esetleg kreatív hobbit keresnek.

2 szám

A 2-es időskori számmal rendelkező emberek életüknek ebben az időszakában igénylik a társaságot és képesekké válnak másokkal együttműködni. Azokkal is jól ki lehet jönni, akik addig nem bizonyultak együttműködőnek. Szükségük van ugyanakkor mások szeretetére és támogatására.

3 szám

A hármasok idős kora igencsak vidám. Élvezhetik a munkájuk gyümölcsét. Nem vetik meg a társaságot és a szórakozást. Néha még arra is vetemednek, hogy új dolgokat tanuljanak, vagy esetleg tanítsanak másokat. Általában élvezik a családdal, barátokkal töltött időt és arra is képesek, hogy új ismeretségeket kössenek.

4 szám

A 4-es szám felbukkanása életünkben bármikor a merevséget, nehézséget jelenti. Az a veszély leselkedik a 4-es időskori számú emberekre, hogy beszűkülnek, merevek lesznek. Nem szeretik a spontaneitást, mindig előre tervezik meg teendőiket. Szerencsés esetben elkezdenek kertészkedni, vagy valami olyan elfoglaltságot találnak maguknak, ami kétkezi munkát igényel. Tudatosan törekedniük kell arra, hogy kilépjenek a merev állapotból. Jó tesz nekik a fiatalok társasága.

5 szám

Az ilyen számmal rendelkező idősebb emberek nem tudnak leállni, megpihenni. Szerencsés esetben beutazzák a világot, de szívesen próbálnak ki olyan dolgokat is, amiről úgy érzik, kimaradt az életükből: ejtőernyős ugrásra vállalkoznak, megtanulnak síelni vagy búvárkodni. Képesek olyan kalandokba keveredni, amit azelőtt soha nem engedtek volna meg maguknak. Szinte habzsolják az életet és mindent meg akarnak valósítani, ami a „bakancslistájukon” szerepel.

6 szám

Az idős korban a 6-os számú embereknek fontos lesz az otthon. A nők szívesen töltik idejüket az otthonuk szépítésével, tisztogatásával, de magukkal is többet törődnek. A férfiak érdeklődése gyakran fordul a művészetek felé. Szívesen gyűjtenek bármit, legyen az műtárgy vagy kacat, a fontos, hogy szépnek találják. Csak akkor érzik jól magukat ebben az életszakszban, ha anyagilag is biztonságban tudják magukat.

7 szám

A 7-es szám a nyugalom, a visszavonulás, az elmélkedés időskori száma. Sokszor vágyik magányra az ember, de gyakran szenved is az egyedülléttől. Szerencsés esetben valamilyen rendszerező, kutató munkát végez az ember. A hit és a vallás is fontos szerepet játszik az életének ebben a szakaszában. Fontos, hogy a szám által determinált mártíromság érzését legyőzze és képes legyen emberi kapcsolatai megtartására.

8 szám

Ennek a számnak a rezgése nagyon erős. A 8-as a hatalom és a pénz száma, a harcosoké. Nem túl szerencsés időskori szám, hiszen az e szám bűvöletében élő ember nem tud megszabadulni az agresszívítástól. Lehetséges, hogy mégis inkább, mint a karma száma jelentkezik idős korban és tulajdonosa éppen felszabadul a hatása alól. Ebben az esetben elkezdik érdekelni a titkok, az Univerzum és az élet körforása.

9 szám

Akinek 9-es az időskori száma, az szert tehet az igazi bölcsességre. Lehetősége van a tarot-kártya Remete lapjában foglalt fő mondanivaló megvalósítására: „Neki már nincs szüksége a világra, de a világnak szüksége van rá”. A remeteség azonban sajnos néha a magányt jelenti. Nagyon fontos, hogy tudatosan a bölcs kerüljön személyisége előterébe. Ekkor mások segítője lehet és mosolyogva, derűsen szemlélődve töltheti idős korát.