Numerológia lépésről lépésre – A számok tudománya

Vajon van szabad akaratunk, vagy sorsunk már a születésünk pillanatában eldőlt?  Megismerhetők-e azok a törvényszerűségek, amelyek sorsunkat befolyásolják? Most induló sorozatunkban erre vállalkozunk.

A legrégebbi és mindegyik közül a legtitkosabb tudomány a numerológia megválaszolja ezeket a kérdéseket és olyan kulcsot ad a kezünkbe, amelyet okosan felhasználva nemcsak megtanuljuk megérteni és felvállalni a sorsunkat, de változtathatunk is rajta.

Sorsszám

Minden ember egy adott sorsfeladattal születik, és ez a feladat a születési dátumából kiszámítható.

Ez a számítás nagyon egyszerű, mindössze össze kell adni születési dátumunk számjegyeit az alábbi módon: pl. ha valaki 2003. 7. 16.-án született akkor 2+0+0+3+7+1+6 = 19, az így kapott számot egyjegyű számra kell egyszerűsíteni: 1+9 = 10 = 1+0= 1. Tehát a fenti napon született személy sorsfeladata (vagy, ahogy mondani szoktuk, a karmaszáma) 1-es.

Természetesen, ha a számokat a fenti módszer segítségével egyjegyűre egyszerűsítjük, 1-től 9-ig kapjuk meg a számjegyeket. Minden szám másfajta feladatot hordoz. Vázlatosan ismerjük meg ezeket.

Ha a sorsszám

1-es – vezetésre, önállóságra, kreativitásra született.

2-es – meg kell tanulnia másokkal együttműködni, a társadalom alappillére. Rendszerint mások elképzeléseit valósítja meg.

3-as – képes meglátni az élet szépségeit, jól kommunikál, fontos számára a siker, de sokszor felületes.

4-es – a mindennapi gyakorlati, termelőmunkában állja meg a helyét. Ő a két lábbal a földön álló, megbízható ember.

5-ös – szereti a kalandokat, a változatosságot. Arra született, hogy keresse a kihívásokat. Semmi nem akadályozhatja a cselekvési szabadságát.

6-os – arra született, hogy szépséget és harmóniát teremtsen maga körül. A művész.

7-es – a gondolkodó ember, ilyen a filozófus, tanító, gyógyító. Nemcsak a testnek, de a léleknek is orvosa lehet, szereti a rejtett dolgokat kutatni.

8-as – feladata a hatalom és a pénz világában való eligazodás. Sokszor köze van az igazságszolgáltatáshoz is.

9-es – érdeklődése inkább a szellemiek, mint az anyagiak felé fordul. Életével mutat példát másoknak. A teljesség, tisztesség és bölcsesség jellemzi őt.

Sorsút, a Sors megvalósításához kapott eszköz

Általában az összeadás után egy kétjegyű, azaz összetett számot kapunk. Ez az összetett szám azt mutatja meg, hogy milyen eszközökkel kell megvalósítanunk a sorsfeladatunkat. Ezt a számot Sorsútnak nevezzük.

A fenti példából kiindulva a 19-es összetett szám azt üzeni, hogy az 1-es sorsfeladatot, vagyis azt, hogy önálló, kreatív vezető legyen, az 1-es önállóságával és a 9-es számban rejlő bölcsességgel, tisztességgel kell megvalósítania.

Ezek tehát azok a feladatok, aminek megvalósítására leszületünk. Ha nem sikerül teljesítenünk, a „megírt sors” ellen cselekszünk. Ha például egy 5-ös sorsszámú ember nem tud mozgalmas, kalandokban bővelkedő életet élni, hanem mondjuk, korán családot alapít, és szorgalmasan dolgozik egy hivatalban, biztosan boldogtalan lesz. Ha egy 2-es sorsszámú ember örököl egy céget, ahol minden nap döntéseket kell hoznia, nehezen viseli a folyamatos stresszt és hamarosan idegbeteg lesz.

A sors- vagy karmaszám ismerete tehát fontos ahhoz, hogy megtanuljuk magunkat olyannak elfogadni, amilyenek vagyunk. Talán ez az első lépés a boldogsághoz.

Spirit Flow® (Lélekáramlás®) – 1. rész: A Spirit Flow® rendszere

Érdekel mi a Spirit Flow? Ebből a rövid videóból megtudhatod.

Mi az a Spirit Flow?

Felgyorsuló világunkban megjelenő új energiák engem is megérintettek és az Amerikában született, az emberi kapcsolatok energetikáját bemutató Spirit Flow (Lélekáramlás) rendszert előszór a Lélek Fesztiválon mutattam be. A rendszer segíti a különböző kapcsolat típusok – szülő-gyerek, párkapcsolat, barátságok, munkahelyi kapcsolatok, stb.- feltérképezését. Szinte hihetetlen, hogy mennyire befolyásolnak minket a körülmények, hogyan alakítják életünket azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülünk. Az ismeretek alapján megtanulhatjuk, hogyan befolyásolhatjuk a kapcsolataink alakulását, hogyan hatnak ránk mások, illetve elsajátíthatjuk az igazi titkot: hogyan befolyásolhatjuk kapcsolatainkat.

Az emberi kapcsolatok térképe

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a világunk olyan gyors változásokon megy át, amit emberi léptékkel nagyon nehéz követni. Nagyszüleink ezotériája és eddig követett értékrendje már nem követendő példa számunkra.

Megjelentek a világban az új tudati technikák, olyan új, eddig nem ismert felfedezések, amelyek gyökeresen változtatták meg eddigi életszemléletünket. Megtanultuk, hogy nem hibáztathatjuk sem a Sorsot sem más embereket az életünk alakulásáért, sőt betegségeinkért is mi vagyunk a felelősek. Ebben a szép új világban még nehezen igazodunk el. Olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, akiknek meg kell tanulni járni, beszélni és alkalmazkodni a környezethez.

Néhány évtized alatt az emberi kapcsolatok is megváltoztak. A szülők tekintélyelvű nevelési módszereit felváltotta a szülő-gyerek barátság. A gyerekeknek jogai lettek. Tilos a testi fenyítés nemcsak az iskolában, de a családban is. A családon belüli erőszak mindennapi téma, ma már a törvény is bünteti.

A szexuális forradalom, amelyhez szintén a tudomány, a fogamzásgátlás feltalálása vezetett el, alapjaiban változtatta meg az emberi kapcsolatokat. A társadalom nemcsak elfogadja ma a válást, hanem szinte divatossá is teszi.

Harminc éve még enyhítő körülménynek számított a bíróságok előtt, ha valaki elvált szülők gyereke volt. Ma a házasságok nagy részét bontják fel és a gimnáziumok osztályaiban több az elvált szülők gyereke, mint a házasságban élőké. Új fogalomként jelent meg a „mozaik család”, ahol a házastársak előző házasságából élő és az új házasságból született gyerekek élnek együtt. Ez az együttélés számos új problémát vet fel. Megismerkedtünk a szingli fogalmával és eszünkbe sem jutnak az olyan kifejezések, mint vénlány vagy agglegény.

A munkahelyen is megváltoztak a viszonyok, már az is szexuális zaklatásnak számít, ha a főnök kedvesen megpaskolja a beosztottat.

Nagyon szerencsés változás, hogy végre foglalkozunk az elmúlás, a halál gondolatával. Ez néhány éve szinte tabutéma volt.

Hogyan lehet feldolgozni az emberi kapcsolatok változását? Megtanulható?

A Spirit Flow®, magyarul Lélekáramlás® egy teljesen új önismereti és életvezetési módszer, amely az emberi kapcsolatok feltérképezésében segít.

A módszer lényege, hogy megértsük hogyan kapcsolódnak egymáshoz az emberek és hogyan hatunk egymásra. Nemcsak az igaz, hogy minden mindennel összefügg, hanem az is, hogy mindenki minden emberrel kapcsolatban van.

Hogyan hatunk egymásra? Tudjuk irányítani ezeket a hatásokat?

A XX. század embere az ego megteremtésén fáradozott. Mindenki saját egyéniségét akarta kibontakoztatni. A XXI. század új embertípust hoz létre: a közösségi embert. Azt az érzést fogjuk megtapasztalni, hogy egy nagy egész része vagyunk. Az emberi élet célja a flow állapot elérése, azaz, ahogy a flow elmélet megalkotója, az amerikai professzor Csíkszentmihályi Mihály mondja: „az életünk legszebb pillanatai, amikor azt érezzük, hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda, hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket”.

A flow elméleten alapuló új technikával megtanuljuk, hogy milyen erők irányítják az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolnak minket mások és hogyan irányíthatjuk mi a kapcsolatainkat.

A Spirit Flow® önismereti és életvezetési módszerről először a LÉLEK FESZTIVÁL-on hallhatsz OKTÓBER 19-én.

dr. Kézdi Andrea

Párkapcsolati alapok

Az ember társas lény. Legnagyobb büntetés számára, ha kivonják a csoportból. Ilyen, amikor a szülők szobafogságra ítélik büntetésből a gyermeküket, vagy csak nem mehetnek játszani a barátaikkal. Az iskolában a kiközösítéstől szenvednek legjobban a tanulók. A börtönökben a magánzárka a legfélelmetesebb.

Történelmi okai vannak a kiközösítéstől való félelemnek, hiszen az emberiség hajnalán a csoport garantálta az életben maradást. A középkorban is halálos ítélettel ért fel az egyházból való kiközösítés.

Az a vágy az emberekben, hogy a csoportban elfoglalt helyük minél jobb legyen, már fiatal korukban kialakul. Csak érett felnőtt korban érti meg az ember, hogy pont a különbözőségtől lesz egyedi, igazi egyéniség. Sok idő telik el az ember életében, mire ki tudja mondani azt, hogy nem érdekli mások véleménye, nem akar megfelelni a tőle idegen elvárásoknak. Vagyok, aki vagyok! Ezzel a mondattal ér el az ember az isteni minőséghez, ezzel teremti meg a szellem uralmát a fizikai lét felett.

Hogyan alakul ki az ember helye a csoporton belül? Hogyan fejlődnek ki azok a tulajdonságok, amik meghatározzák a jellemét? Mik azok az okok, amelyek meghatározzák a kapcsolatait?

Számos ismert ember sorselemzése során kiderült, hogy bár alapvető tulajdonságaink születésünkkor már megvannak bennünk és azok nem is nagyon változnak, emberi kapcsolataink, különösen a párkapcsolat és a gyermekünkkel való kapcsolat milyensége nem elsősorban velünk született tulajdonságainkon, hanem a tanult viselkedési normáinkon múlik. „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát” – tartja a mondás.

A család és a gyermekkori tapasztalatok, a szülő-gyerek viszony határozza meg párkapcsolatunkat is. A gyermeknevelés igazi eszköze nem elvekre épül, hanem a szülők példájára. Hiába „prédikálnak” a szülők a gyereküknek erkölcsről, tisztességről, szeretetről és egymás iránti megbecsülésről, ha nem így élnek. A szó elszáll.

Ennek oka, hogy a szó a tudat nyelve. A tudatos kommunikációnál pedig sokkal mélyebben rögzül az, amit látunk, hiszen a kép a tudatalattinkba vésődik be, vagyis magasabb szinten.

Gyakran mondom, hogyha tudni akarod, hogy egy ember energiaszintje milyen, hogy igazat mond-e vagy hazudik, kapcsold ki a hallásodat és csak nézz rá. Kedvenc játékom levenni a TV-ről a hangot és így figyelni az embereket. Rájöhetsz hamar, hogy milyen emberrel van dolgod. Arra is azonnal rájössz, hogy igazat mond-e és meggyőződésből beszél, vagy éppen most csap be téged és talán magát is. A politikusok és a nem őszinte emberek bizony hamar lebuknak ezzel a módszerrel.

A gyermek ösztönösen azt a viselkedést utánozza, amit a szüleitől lát. Amikor ez a viselkedés nem tetszik neki, akkor pont az ellenkezőjét teszi. Végső soron a szülőkhöz való viszonyon fog múlni a párválasztása is. Minden lány szerelmes az apjába, minden fiú az anyjába. Az azonos nemű szülő példa a gyereknek. Nem mindig azt a példát akarja követni, hanem gyakran pont az ellenkezőjét, ha nem tetszik neki az azonos nemű szülő sorsa. Ilyenkor a lány nem akar házicseléd lenni, a fiú nem iszik egy kortyot sem, ha az apja iszákos. A szigorú szülők gyereke elhatározza, hogy ő nem lesz ilyen a gyerekével.

Ezt a bonyolult viszonyt tárhatjuk fel a Spirit Flow® (Lélekáramlás) rendszere segítségével. Megvizsgáljuk az energiákat és megtanuljuk az irányításukat. Ahhoz, hogy párkapcsolatunk jól működhessen, meg kell értenünk, hogy milyen viselkedésminták rögzültek bennünk a szüleink hatására. A múlt feldolgozása az első lépés a tudatos jövő felé.

Erről is hallhattok bővebben a II. LÉLEK FESZTIVÁLON, 2014. OKTÓBER 19-ÉN a Bara Hotelben.

Dr. Kézdi Andrea