A Spirit Flow® rendszere és az energia-programozás

Kétségtelen tény, hogy az utóbbi időkben egyre több ember ébredt rá arra, hogy saját sorsáért ő maga a felelős. Nem hibáztathatja a körülményeket. Nagyot léptünk előre az önismeret terén, de vajon van-e mód arra, hogy a körülményeket mi befolyásoljuk? Lehetséges-e, hogy a gondolatainkkal megváltoztassuk a világot?

Az emberek ősidők óta hittek abban, hogy a mágusok különleges képességekkel rendelkeznek és képesek befolyásolni az eljövendő eseményeket. A különböző mágikus szertartások is ezt a célt szolgálták. Az esőcsinálás, a szerelmi oldások és kötések, de akár a betegségekből való kigyógyítás is a kiválasztottak eszköze volt. A XX. század vége felé megjelenő új ezoterikus irányzatok elterjedésével egyre több ember tanulta meg ezeknek a folyamatoknak az elsajátítását. A tudomány felfedezte a kvantumfizikát és már tudományosan bizonyította ennek a titokzatos erőnek a működését. Sokan sajátítottuk el a „hétköznapi mágiát” és tettünk szert olyan képességekre, amelyekre csak áhítoztunk annak idején.

Átalakíthatjuk-e saját valóságunkat? Befolyásolhatjuk-e a környezetünket olymódon, hogy a céljainknak megfelelően történjenek meg események? Kell ehhez valami különleges tulajdonsággal rendelkeznünk?

A választ a kérdésekre az energia-programozásban találjuk. Az energia-programozás azt jelenti, hogy megtanuljuk információkkal átalakítani a valóságot.

Hogyan? Nem kell különleges képességekkel rendelkeznünk, de ismeretekkel és információkkal igen. Az emberi kapcsolatok egyben „energia-párbajok” is. Egyre inkább felismerjük, hogy az egymás közötti kommunikáció nem elsősorban szavakkal zajlik, hanem egy sajátos energianyelvet is használunk. A legegyszerűbben úgy ismerhetjük fel ezt a nyelvet, ha leveszzük a tévéről a hangot és megfigyeljük az emberek testbeszédét. Ezzel az egyszerű gyakorlattal azonnal megérthetjük a módszer lényegét. Sokszor mást mond egy ember, mint amit sugároz magából.  A különböző szimbólumok megjelenítése egyik eszköze az energia-programozásnak. Jó példája ezeknek a bújtatott reklámok elhelyezése egy filmben vagy tévéműsorban. Sokszor kívánunk meg egy ételt vagy italt, vagy ébred fel bennünk a vágy, hogy megszerezzünk valamit.

Ezeknek az eszközöknek a használatát mi is megtanulhatjuk.

Első lépésként meg kell határoznunk az elérni kívánt célt.

Nagyon fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki – olyant, aminek az elérése valóban lehetséges. Amennyiben a végső cél jelenleg nem tűnik lehetségesnek, határozzuk meg a célhoz vezető út következő lépését.

(Például: az a célja valakinek, hogy miniszterelnök legyen. A jelenlegi helyzetében ez még csak a vágya, de első lépésként kitűzheti, hogy valamelyik politikai párthoz csatlakozzon, utána, hogy ott meghatározó pozícióba kerüljön, majd győzzön a pártja, bekeküljön a kabinetbe és a végén már lehet a célja a miniszterelnökség.)

Második lépésként az érzékelést kell elsajátítani. Nekünk kell tudni olvasni mások energianyelvét. Ismernünk kell a saját erősségeinket is. Ez határozza meg célunk élérésének módját.

A következő lépés lesz az információ átadása, vagyis maga az energia-programozás. Az elérni kívánt cél érdekében az úgynevezett morfogenetikus mezőbe kell kivetíteni a kívánságunkat és másokat is „rávenni”, hogy ugyanazt a célt akarják elérni.

Minden anyag energiából és energiamezőkből áll. Kvantumszinten minden energiából épül fel és pontosan ez az a szint, ahol a csodák megtörténnek. A morfikus mezőre való rácsatlakozás azt jelenti, hogy egy létező energiamezőre csatlakozol, amely egy új tudati tehnológia szintjére visz és megsokszorozza a saját erődet. Ebben a mezőben „terjed el” az elérni kívánt célod és így már mások is átveszik azt. Ebben a közegben minden lehetséges. Itt történnek a csodálatos gyógyulások, a vágyak beteljesülése és az emberi kapcsolatok is elrendeződnek.

A Spirit Flow® egy új önismereti- és életvezetési módszer. Ennek rendszerében elsajátíthatók ezek az ismeretek és tecnikák. Mindannyian mágusok lehetünk, a csodákat mi hozzuk létre saját életünkben.

Tégy te is csodát!

A Spirit Flow – Lélekáramlás szimbóluma

mi_az_a_spirit_flow_141114A spirit flow – lélekáramlás szimbóluma a nullából kiinduló és kilenc rétegen keresztül folyamatosan táguló, egymásba fonódó lemniszkáták (végtelen jelek) sora, amely egy szív alakban teljesedik ki.

A nulla jelképezi a kiinduló pontját az életnek. Ebben a „semmiben” benne van a „minden” lehetősége is. A végtelen jelek sora a végtelen lehetőségeket szimbolizálja. A lehetőségből azonban csak akkor lesz „valami”, ha elindulunk az úton.

A kilenc réteg az emberi élet 9 ciklusát jelképezi. A kiteljesedésnek 9 fokozatát a nullából kiindulva, alulról felfelé.

  1. a Teremtés – az új elindítása
  2. az Együttműködés – másokkal
  3. a Boldogság – örömöt találni a célban
  4. a Stabilizálás – keretet adni a célnak
  5. a Szabadság – az egyéniség felvállalása
  6. a Szépség és a szeretet megélése
  7. a Tudás – ami a cél eléréséhez szükséges
  8. a Küzdelem – a felmerülő problémák legyőzése
  9. a Kiteljesedés – a Cél elérése

A szív alak üzenete, hogy a szívével „gondolkodjon”, azaz hallgasson a megérzéseire.

Hogyan működik a Lélekáramlás szimbóluma?

Annak, aki viselni kezdi ezt a szimbólumot azt tanácsolom, először tűzze ki a célját. Ez lehet párkapcsolat, üzleti vállalkozás, személyiség fejlődés, egészség vagy valami veszteségből, mélypontról való feljövetel. Képzelje el, hogy a nullpontról elindulva fog változni lépésről-lépésre az élete. Bízzon magában! Minden egyes szintnél gondolkodjon el azon, mit kell tennie célja eléréséhez a problémájával kapcsolatban. Ezt a tervet gondolatban vetítse rá a szimbólumra. Ekkor a szimbólum életre kell és egy energetikai eszköz válik belőle. A viselés során folyamatosan kapja az energetikai információkat a kitűzött céllal kapcsolatban. A szimbólum működni kezd úgy, hogy tudatalattijára hatást gyakorol.

Új cél kitűzésekor a szimbólumot meg kell tisztítani (fizikálisan és mentálisan is) és újratölteni a fentiekben leírt módon.

Spirit Flow® – 3. pillér: Emberi játszmák

Milyen emberi játszmák vannak jelen életünkben? Mi áll a hiperaktivitás hátterében? Miért vagyunk betegek? Miért fontos a szülő-gyermek kapcsolat megértése, feldolgozása? Többek között ezekre a kérdésekre kapunk választ dr. Kézdi Andreától, a Spirit Flow önismereti- és életvezetési módszer kidolgozójától és oktatójától.

Spirit Flow® – 2. pillér: Alapkarakterek

Hogy tudjuk megállapítani az emberek alapkarakterét? Miért jó, ha tudjuk, ki milyen adottságokkal, tulajdonságokkal született? Megtudható-e a számok és nevünk alapján, ki mire hivatott? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ Dr. Kézdi Andreától, a Spirit Flow rendszer kidolgozójától és oktatójától.

Spirit Flow® – 1. pillér: Flow elmélet

Mi a különbség az öröm és boldogság között? Hogy tudunk eljutni az ún. flow, azaz áramlat élményhez. Többek között ezt is megtudhatjuk dr. Kézdi Andrea a Spirit Flow önismereti rendszer megalkotójától.