Készítsd el az energetikai családfádat!

Eszébe jut-e bárkinek, hogy ha párkapcsolati problémája van, annak megoldását a saját múltjában találhatja meg? A családból hozott viselkedési mintáink határozzák meg azt is, hogy mit várunk el a párunktól, a gyerekeinktől és mi mit tudunk adni nekik.  Az életben elfoglalt helyünket is a családi mintának megfelelően alakítjuk ki. Az életben keletkező konfliktusok megoldásához azokat az eszközöket vetjük be, amelyek jól beváltak számunkra a családban is.

A múlt a jövő kapuja! Csak akkor építhetjük fel szabad akarattal a jövőnket, ha megismertük, feldolgoztuk és elfogadtuk a múltunkat. Elfogadtuk és feldolgoztuk tehát és nem kitöröltük! Sok mai technika kitörli belőlünk a kellemetlen élményeket és ezzel gyógyít. A lélek azonban tapasztalásra született. A múlt kitörlése lehet, hogy pillanatnyilag megoldást jelent egy problémára vagy betegségre, de ezzel arra ösztönzi a lelket, hogy újra megszerezze ezeket a tapasztalatokat. Így ismét bevonzza ugyanazokat az eseményeket, amelyek a problémát okozták. Úgy járhatunk, mint a saját farkába harapó kígyó és nem tudunk kikerülni a problémáinkból. Eredményesebb ilyenkor feltárni a probléma gyökerét, tudatosítani magunkban és megérteni azt, hogy mért kellett megtapasztalni.

Egy új önismereti és életvezetési módszer, a Spirit flow  lehetőséget kínál arra is, hogy megismerjük családunk dinamikus működését és ennek segítségével feltárjuk azokat a mintákat, amelyek meghatározzák az egyes családtagok viselkedését. Felállíthatjuk energetikai családfánkat. Arra is rájövünk a „családfa” felrajzolása közben, hogy mi határrozza meg saját viselkedésünket egy új közegben, vagyis a párkapcsolatunkban, baráti kapcsolatokban vagy a munkahelyen.

A energetikai családfa bármilyen csoportra alkalmazható módszer. Feltárása után lehetőségünk van változtatni is a meglévő helyzeten a módszer másik eszközével, az energia-programozással.

Az energetikai családfa felállításához szükség van az alapkarakterek elsajátítására. A rendszer 9 alapkarakterrel dolgozik, ezeket számokkal jelöljük 1-től 9-ig. Az alapkaraktereket úgy határozzuk meg, hogy felnőtteknél a születésnapjuk számát vesszük alapul, míg 25 év alatt a születési hónapot. Amennyiben 9-dike után született valaki, úgy összeadjuk a születésnap számjegyeit. Pl. Ha valaki 25-én született: 2+5=7, azaz 7-es alapkaraktere van. Így járunk el a hónapoknál is, a 10 = 1, 11=2, 12=3.

Felrajzoljuk egy papírra a családunk tagjait, elsősorban a szüleinket, testvéreinket és természetesen magunkat is. Minden névhez odaírjuk az alapkarakterének megfelelő számot. Miután a családban kialakult szerepjátékokat szeretnénk feltárni, saját magunkat először fiatalkori számunkkal, azaz születési hónapunk egyjegyű számával kell felírni. Később a felnőttkori számunkat is berajzoljuk a családfába.

Az alapkarakterek között találunk aktív és passzív számokat. Aktív számok: 1, 3, 5, 6, 8. Passzív számok: 2, 4, 7, 9.

A felrajzolt családfa könnyen áttekinthető módon adja meg a család erőviszonyait. Az aktív alapkarakterek a vezetők. Két aktív alapkarakter „harcol” egymással a vezető szerepért. Ezek a „harcok” fogják meghatározni annak a szerepjátéknak a dinamikáját, amely a személyiség kialakulásához vezet.

Jó önismereti módszer az energetikai családfa felrajzolása, mert rájövünk arra, hogy a velünk született tulajdonságainkat hogyan befolyásolja az a környezet, amiben felnőttünk és milyen szerepjátékra kényszerít minket. Ez az ismeret segít bennünket, hogy kilépjünk a körből és lerázzuk magunkról a családban belénk kódolt mintákat. Az eredmény az lesz, hogy végre a saját életünket élhetjük.

Az alapkarakterek legjellemzőbb tulajdonságai röviden:

alapkarakterek

Dr. Kézdi Andrea

Építsd fel magad!

Az utóbbi évtizedekben divatossá váló technikák, spirituális utak az egyénnek segítettek megtalálni a helyét a világban. Egyre többféle módon tanulhatjuk meg, hogyan legyünk kiegyensúlyozottak, boldogok. A spirituális utakon túl megjelent a XX. század utolsó évtizedében egy elmélet, nevezetesen a flow elmélet, amely nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy olyan egyéni élményekben legyen részünk, amely egy igazi örömteli állapothoz vezethet el bennünket. Ez az elmélet nemcsak arra világít rá, hogy milyen fontos egy ember számára, hogy minél gyakrabban érezze jól magát, de arra is, hogy az igazi egyéni élményt, ezt a lebegés-állapotot, leginkább olyankor érzi az ember, amikor valamit a saját erejéből ért el. A flow (magyarul: áramlat, áramlás) élményét bármilyen tevékenység kiválthatja: egy ünnepi ebéd elkészítése, egy sütemény megalkotása a család számára, sportolás, olvasás, problémamegoldás, beszélgetés, játék a gyerekekkel, művészeti tevékenység, alkotó, vagy akár a futószalag melletti munka. Vagyis a flow nem a tevékenység tartalmától függ, hanem minőségétől. Az élet célja a flow állapot elérése azaz, ahogy a flow elmélet megalkotója, az amerikai professzor, Csíkszentmihályi Mihály mondja: „az életünk legszebb pillanatai, amikor azt érezzük, hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda, hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket”.

Egyetlen ember – legyen bármilyen zseniális – nem tud katedrálist építeni. Ahhoz sok ember tudása, tapasztalata, fizikai ereje, ötlete és összehangolt, irányított munkája kell. Bármennyit dolgoztunk önmagunkon a mi tudatosságunk nem lesz elég ahhoz, hogy tartósan jól érezzük magunkat a világban.

Olyan spirituális teret kell teremtenünk magunk körül, amelyben nem csak mi, de minden ember jól érzi magát. Ahhoz, hogy ezt megtehessük meg kell ismerni azokat az erőket, amelyek környezetünket (családunkat, párunkat, városunkat, népünket, stb.) alakítják és tudatosan át kell vennünk az irányítást. Meg kell ismernünk az embereket összekötő erők működését. Láthatatlan erővonalakkal vagyunk egymással összekötve.

Egy új önismereti és életvezetési módszer, a Spirit flow® – Lélekáramlás® elméletén alapuló új technikával megtanuljuk, hogyan tudjuk irányítani az emberi kapcsolatokat, hogyan befolyásolnak minket mások és hogyan vehetjük kézbe mi az irányítást.

Minden ember genetikailag meghatározott tulajdonságokkal születik. Ezek a tulajdonságok meghatározzák az alapkarakterét. Ez mutatja meg, hogy milyen lesz a hozzáállása az élethez, annak színpadán milyen szerepet (karaktert) kell eljátszania. Ez az alapkarakter azonban formálódik annak megfelelően, hogy milyen környezetben nevelkedik, kik a szülei és hogy milyen társadalmi elvárásoknak van kitéve. Ezek alapján tanulja meg azt a szerepjátékot, ami számára a leghatékonyabb lesz az érvényesüléshez. Ennek alapján vívja meg más emberekkel az energiapárbajt, amely meghatározza a különböző emberi csoportokban (család, munkahely, párkapcsolat, stb.) elfoglalt helyét.

Minden embert meghatároz a múltjából jövő események, tapasztalatok halmaza is. A jövőnk nagymértékben függ a múltunktól. Több lehetséges jövő közül választhatunk. A spirit flow rendszere megtanít minket arra, hogyan válasszunk. Egy különleges technika, az energia-programozás segítségével könnyen elérhetjük kitűzött céljainkat. Fontos persze, hogy reális céljaink legyenek.

Új sorozatunkban részletesen megismertetjük az olvasót azzal, hogy mit jelent az alapkarakter, hogyan játsszuk a szerepjátékot, vívjuk az energiapárbajt és átvesszük az energia-programozás lépéseit is.

A Spirit Flow® rendszere és az energia-programozás

Kétségtelen tény, hogy az utóbbi időkben egyre több ember ébredt rá arra, hogy saját sorsáért ő maga a felelős. Nem hibáztathatja a körülményeket. Nagyot léptünk előre az önismeret terén, de vajon van-e mód arra, hogy a körülményeket mi befolyásoljuk? Lehetséges-e, hogy a gondolatainkkal megváltoztassuk a világot?

Az emberek ősidők óta hittek abban, hogy a mágusok különleges képességekkel rendelkeznek és képesek befolyásolni az eljövendő eseményeket. A különböző mágikus szertartások is ezt a célt szolgálták. Az esőcsinálás, a szerelmi oldások és kötések, de akár a betegségekből való kigyógyítás is a kiválasztottak eszköze volt. A XX. század vége felé megjelenő új ezoterikus irányzatok elterjedésével egyre több ember tanulta meg ezeknek a folyamatoknak az elsajátítását. A tudomány felfedezte a kvantumfizikát és már tudományosan bizonyította ennek a titokzatos erőnek a működését. Sokan sajátítottuk el a „hétköznapi mágiát” és tettünk szert olyan képességekre, amelyekre csak áhítoztunk annak idején.

Átalakíthatjuk-e saját valóságunkat? Befolyásolhatjuk-e a környezetünket olymódon, hogy a céljainknak megfelelően történjenek meg események? Kell ehhez valami különleges tulajdonsággal rendelkeznünk?

A választ a kérdésekre az energia-programozásban találjuk. Az energia-programozás azt jelenti, hogy megtanuljuk információkkal átalakítani a valóságot.

Hogyan? Nem kell különleges képességekkel rendelkeznünk, de ismeretekkel és információkkal igen. Az emberi kapcsolatok egyben „energia-párbajok” is. Egyre inkább felismerjük, hogy az egymás közötti kommunikáció nem elsősorban szavakkal zajlik, hanem egy sajátos energianyelvet is használunk. A legegyszerűbben úgy ismerhetjük fel ezt a nyelvet, ha leveszzük a tévéről a hangot és megfigyeljük az emberek testbeszédét. Ezzel az egyszerű gyakorlattal azonnal megérthetjük a módszer lényegét. Sokszor mást mond egy ember, mint amit sugároz magából.  A különböző szimbólumok megjelenítése egyik eszköze az energia-programozásnak. Jó példája ezeknek a bújtatott reklámok elhelyezése egy filmben vagy tévéműsorban. Sokszor kívánunk meg egy ételt vagy italt, vagy ébred fel bennünk a vágy, hogy megszerezzünk valamit.

Ezeknek az eszközöknek a használatát mi is megtanulhatjuk.

Első lépésként meg kell határoznunk az elérni kívánt célt.

Nagyon fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki – olyant, aminek az elérése valóban lehetséges. Amennyiben a végső cél jelenleg nem tűnik lehetségesnek, határozzuk meg a célhoz vezető út következő lépését.

(Például: az a célja valakinek, hogy miniszterelnök legyen. A jelenlegi helyzetében ez még csak a vágya, de első lépésként kitűzheti, hogy valamelyik politikai párthoz csatlakozzon, utána, hogy ott meghatározó pozícióba kerüljön, majd győzzön a pártja, bekeküljön a kabinetbe és a végén már lehet a célja a miniszterelnökség.)

Második lépésként az érzékelést kell elsajátítani. Nekünk kell tudni olvasni mások energianyelvét. Ismernünk kell a saját erősségeinket is. Ez határozza meg célunk élérésének módját.

A következő lépés lesz az információ átadása, vagyis maga az energia-programozás. Az elérni kívánt cél érdekében az úgynevezett morfogenetikus mezőbe kell kivetíteni a kívánságunkat és másokat is „rávenni”, hogy ugyanazt a célt akarják elérni.

Minden anyag energiából és energiamezőkből áll. Kvantumszinten minden energiából épül fel és pontosan ez az a szint, ahol a csodák megtörténnek. A morfikus mezőre való rácsatlakozás azt jelenti, hogy egy létező energiamezőre csatlakozol, amely egy új tudati tehnológia szintjére visz és megsokszorozza a saját erődet. Ebben a mezőben „terjed el” az elérni kívánt célod és így már mások is átveszik azt. Ebben a közegben minden lehetséges. Itt történnek a csodálatos gyógyulások, a vágyak beteljesülése és az emberi kapcsolatok is elrendeződnek.

A Spirit Flow® egy új önismereti- és életvezetési módszer. Ennek rendszerében elsajátíthatók ezek az ismeretek és tecnikák. Mindannyian mágusok lehetünk, a csodákat mi hozzuk létre saját életünkben.

Tégy te is csodát!

A Spirit Flow – Lélekáramlás szimbóluma

mi_az_a_spirit_flow_141114A spirit flow – lélekáramlás szimbóluma a nullából kiinduló és kilenc rétegen keresztül folyamatosan táguló, egymásba fonódó lemniszkáták (végtelen jelek) sora, amely egy szív alakban teljesedik ki.

A nulla jelképezi a kiinduló pontját az életnek. Ebben a „semmiben” benne van a „minden” lehetősége is. A végtelen jelek sora a végtelen lehetőségeket szimbolizálja. A lehetőségből azonban csak akkor lesz „valami”, ha elindulunk az úton.

A kilenc réteg az emberi élet 9 ciklusát jelképezi. A kiteljesedésnek 9 fokozatát a nullából kiindulva, alulról felfelé.

  1. a Teremtés – az új elindítása
  2. az Együttműködés – másokkal
  3. a Boldogság – örömöt találni a célban
  4. a Stabilizálás – keretet adni a célnak
  5. a Szabadság – az egyéniség felvállalása
  6. a Szépség és a szeretet megélése
  7. a Tudás – ami a cél eléréséhez szükséges
  8. a Küzdelem – a felmerülő problémák legyőzése
  9. a Kiteljesedés – a Cél elérése

A szív alak üzenete, hogy a szívével „gondolkodjon”, azaz hallgasson a megérzéseire.

Hogyan működik a Lélekáramlás szimbóluma?

Annak, aki viselni kezdi ezt a szimbólumot azt tanácsolom, először tűzze ki a célját. Ez lehet párkapcsolat, üzleti vállalkozás, személyiség fejlődés, egészség vagy valami veszteségből, mélypontról való feljövetel. Képzelje el, hogy a nullpontról elindulva fog változni lépésről-lépésre az élete. Bízzon magában! Minden egyes szintnél gondolkodjon el azon, mit kell tennie célja eléréséhez a problémájával kapcsolatban. Ezt a tervet gondolatban vetítse rá a szimbólumra. Ekkor a szimbólum életre kell és egy energetikai eszköz válik belőle. A viselés során folyamatosan kapja az energetikai információkat a kitűzött céllal kapcsolatban. A szimbólum működni kezd úgy, hogy tudatalattijára hatást gyakorol.

Új cél kitűzésekor a szimbólumot meg kell tisztítani (fizikálisan és mentálisan is) és újratölteni a fentiekben leírt módon.

Milyen évünk lesz 2015-ben?

A numerológus előrejelzése

Numerológusként és tarológusként hosszú évek óta készítek előrejelzéseket a következő évre. Mindig nagy kedvvel tettem eleget a felkéréseknek és magam is kíváncsian fürkésztem a jövőt. Gondolom, sok embert érdekel a világ és a nemzet sorsa is, nemcsak a sajátja. Az egyes ember életét meghatározza a személyes éve, de soha senki nem tudja magát függetleníteni a környezeti hatásoktól. Most következő elemzésem általában a világ helyzetét és azon belül Magyarország kilátásait mutatja a 2015-ös évben.

Az elemzéshez két szám összehasonlítása és rezgéseik egymásra hatásának vizsgálata szükséges. A numerológia általános módszere szerint összeadjuk a számjegyeket addig, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Először az úgynevezett „UNIVERZÁLIS ÉV” számával dogozunk, ami jelen esetben a 2015. Összeadva e dátum számjegyeit a „8”-as egyjegyű számot kapjuk. Ennek a számnak a rezgése minden ember életében meghatározó lesz. A saját személyes évünk kiszámításánál -a születésnapunk betöltése után- a 8-as számot kell hozzáadnunk a születésünk hónapjához és napjához, hogy megkapjuk saját személyes évünket. Ebből is látszik, hogy az Univerzális évhatása minden egyes ember sorsára befolyással bír.

A másik szám, amit az előrejelzésnél használnunk kell az Univerzum „személyes évszáma”. Ezt a számot úgy kapjuk meg, hogy minden év születését január 1. napjától számítjuk. A következő év „születésnapja” tehát: 2015. 1. 1. Összeadva a számokat ez „10, tovább egyszerűsítve „1”.

Az elemzésnél elsősorban ennek a két számnak a hatásait kell tehát figyelembe venni.

Az sem mellékes, hogy a 2015 felosztható úgy is, mint 20 és 15. Ennek a két számnak az üzenetét a tarot kártya azonos számú nagy Arkánumai közvetítik felénk. A XX. Nagy Arkánum a „Végítélet” kártyája a feltámadást mutatja azt, hogy újjászületik a világ. A XV. Nagy Arkánum az „Ördög”. Mondanivalója: A világ újjászületik és jobb lesz azáltal, hogy kiegyenlítődik az emberek és az országok közötti különbség. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a 20-as szám egyjegyű számként (2) a tömegeket, a népet jelképezi, míg a 15-ös számjegyeinek összeadásával 6-ot kapunk, ami a válaszútat jelenti, vagyis azt, hogy a világ válaszút előtt áll.

Hogyan látja a jövőt tehát a numerológus a fenti számok tükrében?

A 2014-es év végén a világ gazdasága, pénzügyi helyzete és politikai stabilitása is megrendült.A világon mindenhol zavargásokkal találkozunk, több helyen folynak harci cselekmények. Véget ért az a korszak, amikor megváltoztathatatlannak hitték a politikai határokat.

A változás azonban hamarosan bekövetkezik. Nagy megújulás várható, azonban az új korszak eljövetele áldozatokat kíván. A mostani világunk gyógyíthatatlan beteg és szenvedése a meglévő rendszerekből, elsősorban a pénzügyi rendszerből adódik. A világ számára 2014 nem lesz boldog időszak. A 7-es és a 9-es is nehézségeket hozó év. Mindaz ami most történik velünk eddigi tetteink következménye, amellyel most kell szembenéznünk. A 7-es spirituális szám. Anyagilag semmi jót nem ígér, rengeteg akadályt és zűrzavart hoz az életünkbe. Ez az év áldozatokat vár tőlünk. A 9-es szám arra bíztat bennünket, hogy nézzük meg mi áll fejlődésünk útjában. A beavatás éve ez az emberiség számára. Azt mutatja, hogy magunk mögött kell hagynunk az eddigi életünket, fel kell bontani a meglévő szerkezeteket, hogy helyet csináljunk egy új világnak. Ez az előkészítés éve. Most lehetőséget kapunk arra, hogy az új világrend kialakulását elősegítsük. Ez az év a tervkészítés és az átmenet éve lesz. Átlépünk egy határt, amely az új világhoz vezet.

Még egy gondolat Magyarországról. Elgondolkodtam azon, hogy vajon milyen időpontot vegyek alapul Magyarország numerológiai képletének felállításához. Először Szent István király koronázására gondoltam. Az köztudott, hogy 1000 karácsonyán koronázták meg, de a pontos dátumra is szükségem volt. Utána néztem és kiderült, hogy a pontos dátum a legújabb kutatások szerint 1001. január 1. Ez azért nagyon érdekes, mert az is felmerült bennem, hogy Magyarország születési dátumának 2012. január 1. napját veszem, hiszen az új Alaptörvény életbe lépésével országunk számára új időszámítás is kezdődött. Nos kiderült, nem kell választanom, mert bármelyik dátum mellett döntenék is az eredmény ugyanaz, hiszen az univerzális év számához csak a „születés” hónapját és napját kell hozzáadnom. Miután a magyar állam mindkét esetben 1. hó 1. napján született egyszerű a dolgom. Nem elhanyagolható tény, hogy ezzel a régi–új születési dátummal országunk együtt rezeg az Univerzummal.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy –képletesen szólva- a hullámok hátán lovagoljunk és ne menjünk ellen a világban végbemenő folyamatoknak. Ez általában jót jelent és szerencsét hoz az országra nézve, de a 2014-es év nehézségeit talán elsőként fogjuk érezni. A tarot kártya azt mutatja, hogy Magyarország most sok bajjal küszködik, a legfontosabb értékeit kell mentenie. Az év első időszakát a hamisság, csalás, gonoszság és árulás jellemzi majd. Nyilvánvalóan ez összefügg a választásokkal. Nyugalmat hoz az életünkbe a választásokat követő időszak, eljön a tervek készítésének ideje. Pozitív változásokra számíthatunk és a határon túliak kivülről jövő segítségére is.