Mi az a morfogenetikus mező?

Már a két világháború között végeztek a tudósok különböző kvantumfizikai kísérleteket, de igazán néhány évtizede sikerült bebizonyítani egy különleges tér létezését. A morfogenetikus mező olyan akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér, szabad szemmel nem látható, de hatása mégis érezhető. Befolyásolja az anyag működését és meghatározza annak létezési és működési formáját.

Ennek a különleges mezőnek a meglétét bizonyítják olyan megfigyelések, mint a századik majom kísérlet. Egy kellő létszámú majomcsapat egy szigeten rájött arra, hogy megmossa az ételét. Egy bizonyos idő után több száz vagy több ezer kilométerrel arrébb is hirtelen tudták ezt a majmok. Az információ, a tudás amire rájöttek a majmok, bekerült az egységes mezőbe és onnan más majmok is le tudták szedni. A morfogenetikus mező következménye a madarak V alakban repülése, a madarak és a halak vándorlása, a hangyák, méhek szerveződése, stb.

A közös tudat-mező, vagy háló tehát az információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak”.

A régi mágusok ismerték ezt a teret, és ez az, ahol a csodák is megtörténnek. Ennek a térnek a létrehozója maga az Univerzum. A régiek Akasha krónikának, kollektív tudatnak, éternek vagy asztrálfénynek nevezték ezt a közeget. Ma már tudjuk, hogy létezik egy közös mező, de azt is, hogy az emberek is létre tudnak hozni információs tudatmezőket.

A család, a város, az ország, a kontinens mind saját információs mezővel rendelkezik és minden egyes ember aki csatlakozott ehhez a térhez lehívhat innen információkat. Olyan ez az egyes ember számára, mintha a számítógépünkhöz csatlakoztatnánk egy külső memóriát. Ugyanakkor fel is töltünk információkat, amikhez így más emberek juthatnak hozzá. Ez az oka annak, hogy sokszor egy időben születnek meg, egymástól látszólag függetlenül találmányok.

Ugyanakkor a morfogenetikus mező az agyunkon kívüli memóriánk. Innen,ellazult tudatállapotban, amikor gondolkodunk vagy meditálunk, le tudunk hívni információkat. Mi is folyamatosan töltjük ezt a mezőt. Minden cselekedetünk, gondolatunk megjelenik ebben a virtuális térben. Tudjuk, hogy egész világunk energiából épül fel, az anyag maga is végsőként lebontva „csupán” energia. A minket körülvevő különböző információs mezőkhöz csatlakozunk mi is. Amennyiben ezt önszántunkból tesszük, akkor energiával töltjük fel ezt a mezőt úgy, hogy mi magunk is kapunk energiát. A családunknak is van saját morfogenetikus tere. A családi összefogás, a biztonság és szeretet minden tagját feltölti. Amikor azonban már kényszernek érzi valaki a családhoz tartozást, akkor már nem feltölti a család, hanem elszívja az energiáit. Az energiavámpírok is így működnek. Maga az információs tér is lehet energiavámpír.

Amíg az adott térben vagyunk, addig azt tápláljuk energiával. Sokszor megfigyeltem válásnál, hogy amíg heves érzelmeket táplálnak egymás iránt a felek, nem tudnak békében megegyezni. A szeretet érzése sokszor átcsap gyűlöletbe. Mindkét érzés energiával tölti fel a közös információs teret és nem engedi elszakadni őket egymástól. Idővel sikerül nekik megszüntetni azt az entitást (közös tudati mezőt), amit közös életük során felépítettek és akkor sikerül elválniuk.

A morfogenetikus mező, mint virtuális élőlény viselkedik. Nem jó és nem rossz. Nincsenek érzelmei. Azonban az emberek energiájából él, azokat sokszor irányítja. Külön információs mezeje van a különböző ideológiáknak, társadalmi rendszereknek, politikai irányzatoknak, de még egy focicsapat szurkolóinak is. De saját tudati mezővel rendelkeznek a betegségek is.

A morfogenetikus mezők összességét morfikus mezőnek nevezzük. Ezt a nagy, közös tudástárat az Univerzum hozta létre. Minden és mindenki kapcsolatban áll vele. Az ember maga is hoz létre információs mezőket. A meglevőkhöz lehet csatlakozni, de le is lehet válni tőle. Ilyenkor lépünk ki a családból vagy egy házasságból, de ugyanígy csatlakozhatunk vagy leválhatunk egy politikai pártról vagy egy eszmerendszerről. De még egy betegség tudati szintjéhez is csatlakozhatunk, vagy akár meg is szüntethetjük.A világban végtelen sok morfogenetikus mező van. Egyik sem jó vagy rossz. Az emberek energiájából táplálkoznak, ezért minél több ember csatlakozik egy tudati mezőhöz annál nagyobb lesz. A közös összefogás vagy a közös ima képes megváltoztatni a világ eseményeit.

Felhasználhatjuk ezt a morfogenetikus mezőt arra, hogy saját életünket a lehető legjobbá tegyük. A Spirit Flow® rendszere ebben a térben dolgozik. Energetikailag vizsgálja a családunkat és megtanítja az energia-programozást. Az életünk irányítása rajtunk múlik, de döntéseink másokra is kihatnak. Alakítsuk együtt a jövőt!

Dr. Kézdi Andrea
www.spiritflow.hu

A szimbólumok ereje

Az emberiség egy közös nyelven beszél: a szimbólumok nyelvén. A legtöbb helyén a világnak ugyanazt jelentenek bizonyos ábrák. Hiába élünk a Föld legtávolabbi pontján egymástól, a rajz eszközeivel könnyen kommunikálhatunk olyanokkal is, akiknek nem értjük a nyelvét. Azonban vannak olyan szimbólumok, amiknek különleges jelentése miatt bizonyos kultúrákban vagy korszakokban kiemelkedő jelentősége van. Ezek az ábrák különös erővel bírnak, jellemezhetnek népeket, vallásokat, közösséghez tartozást. Ezeket szerethetjük vagy gyűlölhetjük, de mindenképpen érezzük, hogy különleges hatást váltanak ki belőlünk.

Miből ered néhány szimbólum különleges ereje? Mitől képes egy ábra elhitetni, hogy védelmez minket, szerencsét hoz nekünk vagy éppen veszélyt jelent számunkra?

Bizony az ilyen ábrák esetében nagyon ősi mintákról van szó, amelyek az emberiség közös, kollektív emlékezetében élnek.  Ezért ezek jól használhatók titkos, ezoterikus üzenetek továbbítására, de akár egy mozgalom törekvéseinek lényegi kifejezésére is. A szimbólum erővel tölt fel. Univerzális, misztikus törvény, hogy egy szimbólumba tömörüljön egy mozgalom, egy életszemlélet vagy egy vallás lényege. Ha igazán megértünk egy szimbólumot rájövünk, hogy mennyivel pontosabb üzenet az emberek felé, mint a beszéd vagy az írás.

Gondoljunk csak a legismertebb, vallási és egyéb értékrendet meghatározó ábrákra. Ha valaki keresztet visel a nyakában, az keresztény értékrendet képvisel. Salamon pecsétje, a hexagramm (hatágú csillag) egy felfelé és egy lefelé mutató háromszög egymásba illesztve. Jelenti a kozmikus egyensúlyt, a felsőbb világok és az alvilág találkozását, vagyis az embert. Hiába egy ősi mágikus szimbólum, amely azt a hermetikus tételt fejezi ki, hogy „amint fent, úgy lent”, mégis mindenki, mint Dávid csillagot ismeri és a zsidóság szimbólumaként tekint rá. A pentagramma (ötágú csillag), a kvintesszencia jele, minden dolog legtisztább lényege – az alkimisták célja, a mágia egyetemes szimbóluma. Szintén egy ezoterikus jelkép mégis, különösen csúcsával lefelé fordított alakban, a boszorkányok szimbólumaként ismert. A vörös csillagról pedig mindenkinek az elnyomó kommunista rendszerek jutnak eszébe.

Az okkult tanítók mindig szívesen fordultak a szimbólumok felé. Tudták, hogy egy új szimbólum megalkotásával azokhoz az emberekhez jutnak el üzeneteik, akik maguk is beavatottak és értik ezt a szimbolikus nyelvet. Az sem mellékes, hogy ha az ábra formája tetszik az embereknek szívesen viselik magukon. A szimbólum kifejti hatását akkor is, ha valaki nem tudja mit jelent. Ösztönösen megérzi a legtöbb ember, hogy számára milyen ábra a megfelelő. Ezt használják ki az ékszerkészítők is. Nem is gondolunk rá, hogy mennyire jellemző az emberre, hogy milyen formájú ékszereket visel. Az az izgalmas, hogy néha kerek, máskor szögletes formákra vágyunk. Ez tükrözi lelkiállapotunkat és azt is megmutatja, hogy éppen milyen mágikus erőre van szükségünk. Az sem mindegy, hogy milyen az általunk viselt szimbólum térelosztása. Szimmetrikus, vagy éppen asszimetrikus ábrát kedvelünk? Ha képzeletben felosztjuk a teret négy egyenlő részre úgy, hogy egy négyzetbe helyezzük az ábrát, amelyet felosztunk egy egyenlő szárú kereszttel, akkor kielemezhetjük, hogy mit fejezki, milyen világba repít el bennünket, mire jó számunkra.

Egy új szimbólum megalkotása nehéz feladat. Számomra az első pillanatban, amikor felötlött bennem, hogy szeretnék egy szimbólumot alkotni, amely kifejezi a Spirit Flow® rendszerének lényegét, a szemem előtt ez az ábra jelent meg:

sf-logo

A Spirit flow® –Lélekáramlás® szimbóluma a nullából kiinduló és kilenc rétegen keresztül folyamatosan táguló, egymásba fonódó lemniszkáták (végtelen jelek) sora, amely egy szív alakban teljesedik ki.

A nulla jelképezi a kiinduló pontját az életnek. Ebben a „semmiben” benne van a „minden” lehetősége is.  A végtelen jelek sora a végtelen lehetőségeket szimbolizálja. A lehetőségből azonban csak akkor lesz „valami”, ha elindulunk az úton. Az ábra középső része egy olyan létrát jelképez, amelyen egyre feljebb és feljebb kapaszkodhatunk. Ha elsajátítjuk a szükséges tudnivalókat, ha fokról fokra beavatást nyerünk és rendíthetetlenül haladunk fölfelé az úton, akkor a lehetőségeink a végtelenig tágulnak. Minden, ami keletkezik, él és működik hullámvonalban halad. Az ábra jelképezi a kozmikus ismétlődést, a szív működését, az élet ritmusát. Bármit elérhetsz, ha kitűzöd a célod! Ez a szimbólum önmagában segít az utadon azzal, hogy mindig emlékeztet a végtelen lehetőségeidre, de beprogramozható egyetlen cél elérésére is.

Dr. Kézdi Andrea

Energiapárbaj a párkapcsolatokban

Az emberi kapcsolatok változása egyetlen ok miatt következik be: ha megváltozik az emberek energiája és ezzel együtt megváltozik a két ember közötti energiaáramlás.

Az energetika változásának esetleges okai:

  1. Névváltoztatás/ névváltozás
  2. Az idő előre haladtával az alapkarakterek változása
  3. A feleket érintő egyéb energetikai hatás (pl. lakcímváltozás, gyerekszületés, munkahelyi hatások)
  4. A két család morfogenetikus mezőjéből kapott információk okozta torzulások és ellentétek (pl. társadalmi, vallási szokások ellentéte, családi tradíciók ellentétei).

Ezek a változások élezik ki a felek közötti konfliktusokat és késztetik őket arra, hogy elkezdjenek harcolni egymással. Mindenki a saját eszközével küzd, egyrészt azzal, ami megfelel az alapkarakterének, másrészt előveszi a szerepjáték támadó-védekező játszmájának neki megfelelő eszközét is. A cél: bármilyen eszközzel, de felülkerekedni a másikon és irányítás alá vonni.

A párbaj eredménye a folyamatos konfliktus, amely szakításhoz vezet, vagy valamelyik fél behódolása, amely lehetővé teszi a hosszabb együttlétet és akár életre szóló párkapcsolatot.

Mitől függ, hogy mi lesz az eredmény?

Elsősorban az alapkarakterek harmóniájától. A Kézdi-féle számháló segítséget nyújt ennek a feltárásában. Meg lehet állapítani a segítségével, hogy érdemes-e küzdeni a kapcsolatért, mert hosszú távon is jó a feleknek, vagy szét kell váljon a két ember útja. Fontos, hogy a felek valamilyen módon folyamatosan feltöltsék egymást energiával. Ennek két módja van: egyrészt a szeretet-energia, amit egymás iránt éreznek, másrészt az állandó harc. Ha az egyik fél szerez csak a másiktól energiát, pl. úgy, hogy megalázza vagy uralkodik rajta, az a másik félnek energiavesztés. Ekkor a párkapcsolat hosszú távon menthetetlen, mert csak az egyik félnek jó, a másik szenved és „elsorvad”. A probléma az, hogy sokszor olyan állapotba jut, hogy nincs ereje változtatni és kilépni a kapcsolatból. Ekkor már külső segítségre szorul.

Sokszor látjuk, hogy a szeretet átváltozik gyűlöletté. Soha nem tud elszakadni egymástól két ember, amíg fennmarad köztük a spirit flow, vagyis a lélekáramlás.

Tévednek azok, akik azt tanácsolják, hogy küldj a másiknak szeretet-energiát. Ez is energiaátadás, ez is táplálhatja a gyűlöletet. Az egyetlen igazi megoldás az, ha ténylegesen megszakítjuk a kapcsolatot és elvarrjuk a szálakat. Egy idő után felszívódnak a láthatatlan kötések. Ha ez a „gyászidő” letelt, közömbösen képesek újra kapcsolatot teremteni. Sokszor látom, hogy elvált házasok között kialakulhat jó, akár baráti kapcsolat is, de csak akkor, ha már nincsenek érzelmeik egymás iránt. Ennek feltétele, hogy kölcsönösen megbocsássanak egymásnak és elengedjék a másikat.

A Spirit Flow® rendszere segíti a viszonyok feltárását és vizsgálatát. Ennek során csodálatosan tárul fel előttünk a kapcsolatok működésének törvényszerűsége. Nehéz elfogadni, hogy már előre kódolva van életünkben a játszmáink kimenetele. Szeretjük azt hinni, hogy minden tőlünk függ és kapcsolatunkat magunk alakítjuk. De ez nem így van. Arra születtünk, hogy megvalósítsunk egy élettervet. Tapasztalni, tanulni születtünk le a Földre és ehhez szükségünk van másokra is. Az élet egy társasjáték! Több szereplő vagy mondjuk úgy: bábu van körülöttünk és ezek gyakran cserélődnek. Minden kapcsolat és főleg minden párkapcsolat fontos szerepet tölt be az életünkben. Meg kell tanulni a szeretetet, de az elengedést, a megbocsájtást és a fájdalmak elviselését is. A legfontosabb tanulság, hogy a veszteségek után fel kell állni és tovább kell lépni. A végén a legtöbben kimondjuk: nem bánok semmit sem!

dr. Kézdi Andrea

Akasha krónika, az életerőd tere

Gondoltad volna, hogy minden tetted, és életed minden eseménye, de még a gondolataid is nyomot hagynak egy olyan kvantumtérben, amelyet a hagyomány Akasha krónikának hív? Mi ez a titokzatos tér és energia?

Az Akasha egy energia, amellyel együtt születsz le. Ez az energia magában foglal mindent és mindannak a lehetőségét, ami megtörténhet veled. Az Akasha krónika egy „archívum”, egy „könyvtár”. Az Akasha energia lejegyzett változata. A hagyomány szerint a Teremtés barlangjában mindenkinek van egy személyes kristálya, az őrzi ezeket az információkat. Ez a kristály időtlen, ez hordozza a „felettes éned” energiáját egész életedben. Az energia az ember halála után sem vész el, hanem átkerül az egyetemes kristályrácsra. Ez az információ nem csak neked, de minden embernek a rendelkezésére áll. Ebből a kollektív tudatalatti közös könyvtárból bármikor lehívhatsz információkat.

Amikor megszületsz, aktiválod a saját egyedi, személyes kristályszerkezetedet. Az életed során hozott minden döntésed, de még a gondolataid is tárolódnak azon. Az áramlás kétirányú, mert ebből a „könyvtárból” bármikor lehívhatsz információkat. Meditatív vagy fókuszált állapotban, regressziós hipnózisban betekinthetsz a korábbi életed feljegyzéseibe. A legcsodálatosabb, hogy mások összegyűjtött tudásához és tapasztalatához is hozzáférhetsz. Természetesen nem minden ismeret megszerzésére van engedélyed. Jelenlegi földi életed bizonyos energetikai szinten áll és csak annyira tekinthetsz be a fátyol mögé, amennyire a jelenlegi tudásod szerint fel tudod dolgozni az információkat.

Vajon honnan erednek félelmeid, fóbiáid, mélyen beléd rögzült viselkedési mintáid? Amikor rákapcsolódsz erre az információs mezőre megvizsgálhatod, hogyan jönnek létre ezek. A múltad ismerete és feldolgozása nagyon fontos ahhoz, hogy tovább léphess.

A legnehezebben felfogható számodra nyilván az, hogy ebben a térben nem csak az eddigi életed információi vannak benne, hanem a jövő lehetőségei is. Több lehetséges jövő áll rendelkezésedre. Te választhatsz közülük! Ráhangolódhatsz a lehetséges jövőkre.

Hogyan? Ennek elsajátításában segít egy új önismereti és életvezetési rendszer, a Spirit Flow®. Be kell hangolnod magad, hogy képes legyél belépni ebbe a nemrégiben tudományosan is igazolt kvantum térbe. Olyan ez, mint a régi televíziós készülékek hangolása volt. Először csak recsegő hangokat és néhány elmosódott képet látsz, amik gyorsan tovavillannak, mielőtt még be tudnád őket fogni. Amikor aztán végre sikerül egy képet beállítani, szép lassan kirajzolódik a történet. A legtisztább formában a nagy érzelmi traumák és lélekdrámák pillanatait őrzi meg a kristályrács, ezért először ezek jönnek elő. Kis gyakorlás után megérzed, hogyan működik ez a tér.

Már közhelynek számít, hogy meg tudsz változni, attól függően, hogyan gondolkodsz. A pozitív gondolkodás tényleg meg tudja változtatni az életed. Az új energia megérkezésével a Föld rezgése is megváltozott, a mágneses háló megváltozott és a kristály rács is elmozdult. A Föld másképp rezeg most, mint 1987 előtt. Az egész emberiség hatalmas változáson megy keresztül, a régi keretek felbomlóban vannak. Milyen lehetőségeket jelen ez a Te életedben?

Az új energiák használatával szabadon programozhatod a testedet és az életedet is. A Spirit Flow® rendszerében az Energiaprogramozás© feltárja a lehetséges jövődet. A feladat: a valóságodat létrehozó frekvenciarács programok megváltoztatása. A cél: hogy tudatosabb, jobb, egészségesebb életet élj.

El kell érned ezt az állapotot: „Bármivel is születtem, nem számít. Parancsolok a biológiámnak, az immunrendszeremnek és a tudatosságomnak. Isten egy isteni teremtménynek alkotott engem, hogy képes vagyok igénybe venni a múlt energiáit az Akashában … és teljes mértékben megváltoztatni a biológiámat, kinézésemet és ellenálló képességemet, amivé csak kívánom.” (Kryon)

Meg kell tanulnod hinni a csodákban, még akkor is, ha hitrendszered eddig ezt nem tette lehetővé. Lépj be az Akashába és mindennapivá válnak a csodák az életedben. Olyan korba léptünk, amikor a régi mesterek tudása mindenki számára elérhetővé válik. Meggyógyíthatod saját életedet. Kinyílt egy ajtó előtted, csak egy kis bátorság kell ahhoz, hogy belépj a csodák birodalmába.

dr. Kézdi Andrea

2016 – az átváltozás éve

A numerológia módszerével nagyon pontos előrejelzéseket sikerül adni évről évre. Azt azonban előre bocsátom, hogy minden ember életének alakulása a saját kezében van, saját jövőjét mindenki maga választja meg. A körülöttünk zajló események azonban hatással vannak egyéni sorsunkra is.

Amikor elkészítettem a 2015-ös évre vonatkozó előrejelzésemet még sejtelmem sem volt a hazánkat is érintő migráns kérdésről, mégis ezt írtam: „ Véget ért az a korszak, amikor megváltoztathatatlannak hittük a politikai határokat.”

Nézzük hát az új évre szóló kilátásainkat. A numerológia a számok titkos tudománya. Módszere a számok jelentésén és azok egymásra hatásán alapul. Amikor éves előrejelzést készítek először az úgynevezett Univerzális évet veszem alapul, vagyis a 2016 számaival dolgozom. Az év számjegyeit összeadva a 9-es számot kapjuk. (2 + 0 + 1 + 6 = 9) Miután az ember élete kilenc éves ciklusokban változik, a 9-es év egy ciklus végét jelenti. Ezt a naptárt nem mindenhol használják, így a nyugati világra vonatkozik ez az állítás. Ez az az időszak, amikor el kell engednünk az előző időszakban felgyülemlett problémáinkat. Nem vihetjük tovább azokat a terheket, amelyeket nem tudtunk megoldani. Le kell számolni néhány illúzióval. Fájdalmas lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a következő, 2017-es évben elkezdjük az új világunkat felépíteni.

Amikor egy ciklus végére érünk meg kell vizsgálnunk, hogy mi az ami már felesleges, mitől kell megválnunk és menteni kell azokat az értékeket, amiket szeretnénk megőrizni.

Az év minősége nem csak az évszámtól, azaz az Univerzális év számától függ, hanem az év „születésnapját”, vagyis a 2016. 1. 1. dátumának összegét is nézzük. Ez az összeadás után 11-et tesz ki, tovább egyszerűsítve a 2-es számot. A 11-es szám az átváltozás, mégpedig a minőségbeli változás száma, a 2-es pedig a tömegeké. Ez azt jelenti, hogy a tömegek hozzák meg a jelentős változást az életünkbe. A politikai hatalom tehetetlen lesz a nyomással szemben. A 16-os szám a tarotban a Torony lapja. Jól kifejezi mindazt, amire ebben az évben számíthatunk. A kártya képe a lángoló toronyé, amelyből emberek ugranak ki. Nagyon intenzív évnek nézünk elébe. Akaratunk ellenére kényszeríti ki a változást a 16-os szám.

A numerológiában a ciklusok körülbelül 18 évenként ismétlődnek. Ha azt szeretnénk tudni, hogy mihez hasonlít majd az évünk, akkor gondoljunk 1998-as évre. Ebben az évben nagyon sok természeti katasztrófa is történt. Sajnos a 2016-os évben is megismeri a világ a természet erejét és most hazánk sem lesz kivétel.

Mindez együttvéve nagyon baljóslatúnak hangzik. Azonban gondoljunk bele, hogy ha mondjuk egy házat szeretnénk felújítani, akkor azzal kezdjük, hogy leverjük a vakolatot, lebontjuk a felesleges falakat, felszedjük a korhadt padlót. Ott ülünk a házunk romjain, de elképzeljük, milyen jól fog kinézni amikor elkészül. Így leszünk most az egész nyugati világgal. Kényelmetlen lesz a lebontás folyamata. Eleinte kétségbe esve nézzük, ahogy értékeink elenyésznek, de hamar találunk újakat. Megváltozhat az egész életszemléletünk. Sokkal jobban egymásra leszünk utalva, mint eddig. Megismerjük a szolidaritás, az egymás segítésének, az összefogásnak az élményét.

Bármilyenek is a külső körülmények a saját évünk alakulhat jól. Saját személyes évünket kiszámolhatjuk úgy, hogy a születési hónapunk és napunk számát összeadjuk és egy számjegyre egyszerűsítjük. Ehhez adjuk hozzá a 9-et, azaz az Univerzális évszámot és újra egyszerűsítjük. 1-től 9-ig megkapjuk a saját személyes évünket, amelyre az alábbiak lesznek jellemzők:

1-es év: az új kezdete, a magvetés éve.
2-es év: a kapcsolatok éve, érzékenység és együttműködés jellemzi.
3-as év: a kreativitás, a motiváció és az inspiráció éve.
4-es év: a kemény munka, a tanulás és a lehetőségek éve.
5-ös év: a változtatás, a szabadság és a kiszámíthatatlanság éve.
6-os év: a felelősség, a szolgálat, az otthon éve.
7-es év: az öntudat és a spirituális fejlődés éve.
8-as év: az elismerés, a javadalmazás éve.
9-es év: a befejezés, a megkönnyebbülés és az átalakulás éve.

Békés, boldog Újesztendőt kívánok mindenkinek!

dr. Kézdi Andrea