Kis decemberi számmisztika

Minden évben a téli időszak tétlenségre kárhoztatta az embereket. A természet is téli álomba szenderül, sok állat téli álmot alszik. A hideg és a sötétség az úr ebben az időszakban. Az emberek ezért ősidők óta várják a fény eljövetelét azt, hogy a sötétség helyét átvegye a világosság és újra kisüssön a Nap. A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában számos ősi népszokás kapcsolódik hozzá és ünnepségek kísérik. Ennek ideje az északi féltekén december 21-én van (esetleg 22-én). Ekkor az Északi sarkon a Nap nem kel fel, hanem 23°-kal a horizont alatt tartózkodik. Az északi sarkkörön a Nap középpontja éppen a déli horizonton tartózkodik, anélkül, hogy feljebb emelkedne. Ez az év egyetlen napja, amikor a Nap nem kel fel. Magyarországról nézve a téli napforduló idején a Nap 19° magasan delel, 8,5 órát van fent.

Az lenne a logikus, hogy a Fény eljövetelének ünnepét ebben az időpontban tartsuk meg, azonban – bár több vallás is erre az időre teszi – mégis a hagyományok kicsit eltorzítják az időpontokat. Kétségtelen tény, hogy már az ókori Rómában megünnepelték a téli napfordulót. Ez volt a Saturnalia ünnep. Az ókorban ugyanis rendkívül nagy tisztelete volt a meleg évszaknak, így a Napnak, hiszen ehhez kapcsolták az emberek a jólétet, a termékenységet. A hideget és a telet a nélkülözés időszakának tartották, míg a meleg volt az újjászületés. A rómaiak úgy hitték, az isteneket jó kedvre kell deríteni, hogy eljöjjön a meleg időszak, így elterjedtek a táncos ünnepségek és az ajándékozás. Még a szolgákat is megajándékozták, a házakat pedig örökzöld borostyánnal borították, amely szintén az újjászületés és a termékenység egyik szimbóluma volt. Az ünnep utolsó napja, december 25-e pedig éppoly jelentős volt akkor, mint most. Ők azonban nem Jézus születését ünnepelték (ahogy ma a keresztények), hanem Mithras, vagyis a felkelő Nap ünnepét ülték meg, hiszen Mithras isten szintén ezen a napon született. Bár ez az ünnepség jóval hosszabb volt, mint a karácsony, december 17. és 25. között zajlott.

Bármennyire is úgy tartja a hagyomány, hogy a zsidó hanuka a Makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére (i. e. 165.), a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újra avatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékezik, valójában ez is a fények ünnepe. Érdekes, hogy ugyanúgy 8 napig tart, mint a római szaturnália.

Nem véletlen tehát, hogy a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe éppen erre az időszakra esik. A kereszténység hivatalos vallássá nyilvánításával nem akarták a régi szokásokat eltörölni. A legelső római uralkodó, aki áttért a keresztény hitre I. Constantinus császár volt.
Még ő is üldöztette a keresztényeket egészen a Milvius-hídi csatáig, ahol is látomása volt. Bár sokak szerint ez csak politikai lépés volt a részéről, ő adta ki a milánói ediktumot, amely eltörölte a keresztény hit gyakorlásáért kirótt büntetéseket és ő volt az, aki az első niceai zsinaton (Kr. u. 325) bevezette a karácsony, vagyis Jézus születésének ünnepét. Nagyon okosan olyan időpontot választottak ennek a kereszténység szempontjából is meghatározó ünnepnek, amely a rómaiak számára is jelentős ünnep volt. Ugyanis nem lehetett egyik pillanatról a másikra egy egész birodalmat más vallás irányába elkötelezni, pláne nem gyökeresen más hagyományokkal. Éppen ezért igyekeztek már előtte is ismert hagyományokhoz, időpontokhoz ragaszkodni, hiszen így az átlagemberek is könnyebben fogadták a változást. Számos szokás, mint például az örökzöldek tisztelete, nemcsak a rómaiak körében volt jellemző, a germánoknál, az egyiptomiaknál és a keltáknál is. Hitük szerint ugyanis az örökzöld ág, esetleg koszorú vagy fagyöngy a tél gonosz erőinek elűzését segítette a téli napforduló környékén, illetve az azt követő napokban. A keresztény kultúrkörben pedig az örök élet jelképe lett, és így kapcsolódott a Jézust övező ünnepkörhöz.

Érdekesség, hogy a Gergely-naptár bevezetése milyen változásokat hozott a decemberi ünnepek sorába. XIII. Gergely pápa 1582. február 24-én adta ki bulláját, amely 1582. októberétől változtatta meg a korábban használt naptárt. A niceai zsinat idején, Kr. u. 325-ben ugyanis még a Julius Caesar által Kr. e. 46-ban bevezetett Julián-naptár volt érvényben. Ebben az időben a téli napforduló még december 21-re esett.

Ez a naptár, amely a már akkor is csaknem háromezer éve alkalmazott egyiptomi naptáron alapult, sokkal pontosabb és egyszerűbb volt más naptáraknál, így a rómainál is.

Már az ókorban is igény volt arra, hogy az időszámítás legnagyobb egysége, az év olyan hosszú legyen, mint amennyi idő alatt a Nap a Föld körül (látszólagosan) egy teljes kört megtesz. A Julius Caesar idejéig használt naptár ennek a követelménynek nem felelt meg, egyre jobban eltért a Nap járásától, ami azt eredményezte, hogy például egy eredetileg tavaszi ünnep már nyárra esett. Ez a helyzet tette szükségessé az időszámítás újbóli és pontosabb szabályozását.

A julián naptárban rendszeresen négyévenként következtek a szökőévek. Így 365,25 nappal számolt, pedig a valóságban ennél valamivel kevesebb ideig tart egy év, tehát nem 365 nap és 6 óra, hanem 365 nap 5 óra 48 perc és 46 másodperc. A hiányzó 11 perc 14 másodperc ugyan nem nagy idő, de amikor szökőévben eggyel több napot számolunk, már 44 perc 56 másodpercet ráadásként hozzátoldunk a számítandó időhöz. Végső soron tehát a julián naptárban 128 évenként egy felesleges nap keletkezik. Ezt úgy kell érteni, hogy az a Nap–Föld-helyzet, mely mondjuk az egyik évben március 7-ére esik, 128 év múlva már 6-án, újabb 128 év múlva pedig már 5-én előáll.

Ez a szerény, de állandó csúszás az egyházi ünnepek kapcsán jelentett egyre nagyobb gondot. A húsvét ünnepének időpontját ugyanis a niceai zsinaton úgy határozták meg, hogy az a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra essen. A tavaszi nap-éj egyenlőség időpontja akkoriban március 21-én volt, csakhogy e dátum is lassan csúszott 20-ra, majd 19-re és így tovább.

Végül XIII. Gergely pápa 1582 februárjában rendelte el az időszámítás kiigazítását és az új rendszer bevezetését, amit Aloysius Lilius olasz orvos, csillagász dolgozott ki, és Christophorus Clavius német származású jezsuita tudós öntött végleges formába.

Egyrészt úgy döntött, hogy a tavaszi nap-éj egyenlőség időpontját – mely a julián naptár szerint számítva akkoriban március 10-én következett be – vissza kell helyezni március 21-re, ahogyan az a niceai zsinat idejében volt. Ezért úgy rendelkezett, hogy 1582. október 4. után azonnal október 15. következzék, ami azonban nem változtatja meg a hetek napjainak rendjét (tehát 4-e csütörtök, 15-e péntek volt). Az első hónap a január lett.

A másik intézkedéssel csökkentette a szökőnapok számát úgy, hogy a kerek százas évek közül csak 400-zal maradék nélkül oszthatóakat hagyta meg. (forrás: Wikipédia)

Érdekessége ennek a számításnak, hogy a naptárreform előtt a karácsony december 13-ra esett. Ma ekkor ünnepeljük a Luca napot. Luca neve a lux (fény) szóból származik.

A néphagyományban tehát megmaradt a régi dátum tisztelete is. Valami ősi szokásból megmaradt december 13-ának az ünnep. Szerintem ennek számmisztikai jelentése is van. Mit jelent a 13-as szám? A Halál száma, de egyben az újjászületésé is. Azt jelenti, hogy lezárult egy időszak (egy korszak az életünkben), és egyben reményt is ad arra, hogy egy új világ születik. A tarot kártyában a Halál csak a fizikai halált jelenti és egyben egy minőségileg más, új élet megszületését hordozza.

Magyarországon számos népszokás és babona kötődik ehhez a naphoz. Luca-napon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát, és egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz. Megmaradt a lucabúza ültetésének szokása. Ezen a napon el kell vetni egy kis cserépbe búzát, amelyik a karácsonyi asztalra kerül, addig kihajt. Manapság bőséget, régen bő termést jelentett. Az egyik legismertebb szokás a Luca-széke, aminek készítését ezen a napon kell elkezdeni.

December meghatározó ideje az évkörnek, még akkor is, ha az asztrológia márciusra teszi az év végét és az új év kezdetét. A 12. hónap számmisztikailag az 1-es és a 2-es egyesülését mutatja. Az 1 a férfit, a 2 a nőt jelképezi és a kettő nászából születik meg a gyermek, amelyet a 3-as szám képvisel. Nem véletlen, hogy a keresztény hagyomány a fény születését összeköti a gyermek, azaz Jézus születésének misztériumával.

dr. Kézdi Andrea

spirituális tanácsadó, numerológus

Személyes előrejelzés 2019-re

Általános előrejelzésemnek azt a címet adtam, hogy 2019 – az áldozatvállalás éve. Ha egy mondatban szeretném összefoglalni,  hogy mi történik 2019-ben a világban, akkor ez így szól: „Ahhoz,  hogy a királyok ragyoghassanak, az embereknek kell áldozatot hozni.”

Egyszerűbben fogalmazva: Ahhoz, hogy a világ vezetői és hatalmasai jól érezzék magukat, a népeknek kell áldozatot hozni. Ahhoz, hogy az életünk békés és biztonságos legyen,  megalkuvásokra lesz szükség.

A világ eseményeiről szóló univerzális előrejelzés azonban nem igaz minden emberre. Az Univerzális 3-as év másképp hat a különböző személyes évet élő emberekre. A személyes évek egy kilenc éves ciklus szerint ismétlődnek. Minden alkalommal,  amikor a ciklus újraindul, lehetőséget kapunk arra, hogy szembenézzünk az egyes rezgéseknek megfelelő leckékkel, kihívásokkal, lehetőségekkel és buktatókkal. Amikor a ciklus, megint elér ugyanoda, vagyis újra ugyanazt a személyes évét éljük,  még egyszer lehetőséget kapunk arra, hogy egy fokkal feljebb lépjünk és szembesüljünk ugyanazzal a leckével. Ha jól teljesítettük a leckét az előző ciklusban,  akkor már egy magasabb szinten szembesülünk a problémával. Minden egyes ciklus sok lehetőséget tartogat számunkra önmagunk megértésére és bölcsességünk elmélyítésére.  

A személyes évét mindenki úgy tudja kiszámolni, hogy az adott év számához, jelen esetben a 2019-hez, hozzáadja a születési hónapjának és a születésnapjának a számát. Az összeadás úgy történjen,  hogy a számjegyeket egyenként adjuk össze.  Például, ha valaki 12. hó 28. napján született, akkor a számítási mód a következő: 2+0+1+9+1+2+2+8 = 25, ezt egy számjegyre egyszerűsítve: 2 + 5 = 7. Tehát ennek az embernek a személyes éve 7-es. Ettől eltérő számítás csak abban az esetben van,  ha valakinek az összeadásnál úgynevezett mester szám lesz az összetett szám. A mester számok: 11 és 22.  Minden más kétjegyű számot egy számjegyre kell egyszerűsíteni.

Azt fogjuk megnézni, hogy az 1-től 9-ig tartó személyes évben lévőkre milyen hatást gyakorol a 12/3-as Univerzális év. Azt tartják a numerológusok, hogy az új személyes éve mindenkinek a születésnapján kezdődik. A tapasztalatom azonban az, hogy minden évben hatnak ugyan az előző év energiái is ránk, de valójában január 1-től már új rezgésekben élünk.

1.

Az egyes személyes év a személyes évek kilencéves ciklusának első éve. Ilyenkor kell mozgásba lendíteni azokat az ügyeket, ahol eredményeket szeretnénk elérni. Ez a változás éve. Ha valaki késlelteti a változást, akkor figyelmen kívül hagyja a fejlődés lehetőségeit és az egész következő kilenc éves ciklusban nem lesz meg a hajtóerő. Ez az időszak a célok és álmok fizikai tettekké való átalakításának ideje. Gyakran kínál új lehetőséget a munkában vagy az üzleti életben, vagy arra,  hogy teljesen új szakmai kihívásokkal küzdjön meg. Előfordul költözés vagy teljes újrakezdés. Ez az időszak előhozhatja az agresszivitást, a bátorságot és az önbizalmat. Az egyéniség megvalósításának ideje ez. A 3-as Univerzális év bemozgatja, felfokozza ezeket az energiákat és sikerrel telíti. Hiszen a 3-as szám a siker, a kommunikáció, a pénzteremtés száma is.

2.

A kettes személyes év arra való, hogy az előző évben elkezdett dolgokat fejlessze tovább az ember. Jelentős érzelmi megpróbáltatásokat hozhat, ha az előző évben elszalasztotta az új ciklus indításának lehetőségét. Most fontos lesz mások véleménye és a velük való együttműködés is. Megélénkül a hármas Univerzális év hatására a társasági élete, fontos új ismeretségeket köthet. A kettes szám női energiát képvisel, ezért ebben az időszakban a nőkkel, elsősorban az anyával vagy más női rokonokkal való kapcsolat a fontos. Ez az időszak aktiválja az intuíciót, ezért fontos, hogy higgyen a sugallatainak. Lehetőségünk van arra hogy egy új képet fejlesztünk ki önmagunkról, amely valódi identitásunkra épül és összhangban van belső énünkkel.

3.

Szerencséje van annak, akinek hármas személyes éve van, hiszen ez azt jelenti,  hogy együtt rezeg az univerzummal. Most igazán itt az ideje a kreativitásnak, az új ötletek kipróbálásának, az önkifejezésnek.  Kivétel csak akkor van ez alól, ha valakinek 12-es összetett számra jön ki a személyes éve. A 12-es szám ugyanis, amely a tarotban  az akasztott ember száma, lelassítja az év energiáit. Ilyenkor inkább a szám negatív hatása érvényesül, vagyis az áldozat szerepét tölti be az ember. Amennyiben azonban bármilyen más összetett számból jön ki a hármas személyes év akkor a flörtök, romantika, a jóbarátokkal való együttlét ideje köszönt be. Az üzleti életben dolgozók számára igazi sikert hozhat ez az év, de tudományos vagy műszaki területen dolgozók is nagy dolgokat alkothatnak. Előtérbe kerülnek a művészi hajlamok is, könnyebben kommunikál az ember mint máskor. Jó időszak ez az otthonom csinosítására, utazásokra, arra, hogy jól érezzük magunkat. Ez az év kedvező hosszútávú kapcsolatok megteremtésére vagy akár házasságra.

4.

A négyes személyes év általában a nyugalom éve. Most azonban egy kicsit ki kell mozdulni a négyeseknek is a komfortzónájukból. Neki kell állniuk az életüket jelentő szilárd alapzat megépítéséhez. Most még ez az év is alkalmas egy újrakezdésre, amennyiben rájövünk,  hogy nem megfelelő az az irány, amerre haladunk. Ügyeljenek a négyes személyes évben lévők  arra,  hogy ne dolgozzák túl magukat és egy kicsit könnyedebben vegyék az életet. Ez az év fokozhatja a vágyat arra, hogy olyan munkát, amelyet nem igazán szeretettel végez valaki otthagyja, és az igazán neki való munkát megtalálja.

5.

Az ötös személyes év mindig mozgalmas. Ez az időszak az utazások és a nagy változások időszaka. Feltámad bennünk a vágy, hogy kapcsolatba kerüljünk különféle kultúrákkal. A hármas univerzális év hatására az ötös személyes évében lévő ember még mozgékonyabb, kreatívabb és bevállalósabb lesz. Fontosabb lesz az élet élvezete.  Néhányan úgy érezhetik, hogy most élik újra a tinédzser korúkat. Sokan ilyenkor otthagyják a korlátozó kapcsolataikat és körülményeiket, amelyek többé már nem tűnnek építőnek számukra. A két szám egymásra hatása következtében ebben az évben mégis legtöbben örömre és élvezetekre számíthatnak.

6.

A hatos személyes év az otthonról, a házasságról, a családról, a felelősségről és a szolgálatról szól. Az egyedülállók számára ez lehet az egyik legszerencsésebb év egy hosszú távú kapcsolat elkezdésére. Ebben az évben nagyon fontos, hogy igazi társ álljon az ember mellett. Gyakran érnek véget a házasságok ebben az évben, ha nem érzik egymást igazi társnak. Sok probléma adódhat rokonokkal, gyerekekkel, betegségekkel is ebben az időben. A hatos szám rezgése egészséges kapcsolat létrehozására és fenntartására biztat. Jó hír, hogy a hármas univerzális év könnyebbé teszi ezt az időszakot és megszabadítja a hatos személyes évben lévő embereket a mártíromság terhétől. Ebben az időszakban előtérbe kerülhetnek a művészetek is.  Ez azt is jelentheti, hogy kreatív hajlamait éli ki az ember a művészetekben, de ha nem is alkotó tevékenységet végez, akkor is szeret társaságba, színházba, kiállításokra járni. Itt az idő arra, hogy igazán élvezzék az életet.

7.

A hetes személyes év a befelé fordulás, tanulás és önvizsgálat ideje. Az emberek többsége csendre és nyugalomra vágyik az előző két év nyüzsgése után. Ebben az időszakban készítjük el a terveinket életünk következő időszakára. Magányosnak érezzük magunkat ebben az évben és nem vesszük észre, hogy mártírnak érezzük magunkat. Olyan helyzetek is előfordulhatnak, amikor egy baleset vagy betegség köt minket ágyhoz. Ebben az időszakban el kell fogadni, hogy lassítani kell. Bár a hármas univerzális év a heteseknek is segít, hogy könnyebben éljék meg ezt az időszakot, mégis sokan csalódottnak és magányosnak érzik magukat. Az univerzum azt üzeni, hogy ebben az időszakban is tanuljuk meg jól érezni magunkat. Foglalkozzunk a tudományokkal, olvassunk sokat és próbáljuk meg megismerni önmagunkat.

8.

A nyolcas személyes év szakmai előléptetést, kinevezést, a teljesítmény elismerését hozza. Most az előmenetel, társadalmi rang, pénzügyi helyzet, vezetői képességek,  tekintély, hatalom és üzleti érdekek témáira esik a hangsúly. A nyolcas szám a pénzről és a hatalomról szól. Ebben a személyes évben learathatjuk a hasznát az előző évek tevékenységének. A hármas univerzális év a nyolcas személyes évükben lévők számára meghozza a sikert. A lehetőség adott, azonban tudni kell élni vele. A pénz sokaknak okoz problémát,  különösen azoknak,  aki spirituális területen dolgoznak. Meg kell tanulni a pénzzel bánni és lemondani az előző életekben tett szegénységi fogadalmakról.

9.

A kilences személyes év a lezárás éve. Ez mindig, mindenkinek nagyon nehéz. Vigasztalásul el szoktam mondani, hogy az egyetlen pozitívum talán az, hogy csak egy évig tart ez az időszak. A következő évben akkor tudunk új ciklust indítani, ha kilences személyes évünkben „ kitakarítottunk”. Ez azt jelenti, hogy meg kell válnunk minden felesleges dologtól, személytől és néha meg egy rossz fogtól is. A nem működő barátságok, házasságok és társkapcsolatok számára eljön a végítélet pillanata. Ezt az időszakot betegségek, csalódások és depresszió jelzi. Ez az év tele van hangulati ingadozásokkal és váratlan történésekkel. A hármas univerzális év hatására azonban legmélyebb vágyaink és álmaink is megvalósulhatnak ebben az évben. Ha Az időszak elején sikeresen végeztük el a nagytakarítást, akkor már belekezdhetünk álmaink megvalósításába.

11.

A 11-es személyes év nagyon hasonló a 2-eshez. A magasabb rezgés révén a spirituális képességek, különösen az intuíció megerősödik. A hármas szám hatására eredeti gondolatok kifejezésére nyílik lehetőség. Különleges időszakot jelent amit érdemes kihasználni. Ebben az időszakban nagyon jó megérzései lehetnek az embernek és ezeket az üzleti életben, a kommunikációban lehet kamatoztatni.

22.

A 22-es személyes év a nagy lehetőségek ideje. Természetesen nagyon hasonló a 4-es évhez. Ebben az évben az ember lehetőségeket kaphat szakmai fejlődéséhez és nagyobb embertömegeket érintő tervekkel kerülhet kapcsolatba. A hármas szám meghozza a sikert. Olyan intézményekben, szervezetekben találhatja magát az ember, ahol sokak számára fontos munkát végezhet. Előfordulhat, hogy egy olyan lehetőséghez jut a munkában, ami igazán örömmel tölti el. Mindenképpen ki kell használni ezt az időt arra, hogy eddigi álmait kézzelfogható valósággá alakítsa.

dr. Kézdi Andrea

spirituális tanácsadó, numerológus

www.spiritflow.hu

Mikor kezdjünk új életet?

Az újévi fogadalmak helyett

Már hagyománynak számít, hogy januárban, minden év elején fogadalmakat teszünk. Mindenki úgy gondolja, hogy az új évet új élettel kell elkezdeni. Legtöbbször azonban semmi nem lesz ebből a fogadalomból, legfeljebb kevesebbet eszünk az ünnepek után vagy egy kicsit többet mozgunk.

Elárulok egy titkot: az új élet mindenki számára a születésnapján kezdődhet, vagyis akkor kaphat új lehetőséget sorsa megváltoztatására. Személyes életünkben minden sorsforduló kezdete és ezzel együtt az új lehetőségek kezdete is a születésnapunk. A születésnap ugyanis egy sorsforduló nap és általában születésnapon vagy legalábbis a közeli időben kezdődik egy új sorsciklus. Minden évnek megvan a maga feladata. A személyes évek határozzák meg hogy mire vagyunk képesek adott időszakban. A személyes évét mindenki úgy számolhatja ki, hogy a születése hónapját és a születésnapjának dátumát az adott év itt számához adja hozzá. Vagyis, ha arra vagyok kíváncsi, hogy 2018. milyen év lesz számomra akkor összeadom a 2018 -at, ami 11, ehhez adom hozzá a születési hónapom számát -ami az én esetemben 10- és a születésnapom számát ami 26.

Az én esetemben 47 jön ki, amit ha egy számjegyre egyszerűsítek, vagyis összeadom a 4 + 7 = 11, ami tovább egyszerűsítve (1+1) 2. Ez azt jelenti, hogy 2018. október 26-ától 2-és személyes évem kezdődik. Az ezt megelőző időszakra, vagyis 2018. január 1-jétől a születésnapomig egyes személyes évem van. Különleges ez az év számomra, mivel az egyes évben lehet az új dolgokat elkezdeni, ez a leginkább sorsfordító időszak mindenkinek az életében. A kettes évben folytatni lehet mindazokat a dolgokat, amit az egyes évében elkezdett az ember. Az én kettes személyes évem azonban nagyon különleges, mert a 11-es egy mester szám. Így 2018-as évben mindenképpen nagyon izgalmas és sorsfordító időszak lesz az életemben.

Mindenki tehát kiszámolhatja, hogy éppen hol tart életében és a születésnapon érdemes megtenni azokat a fogadalmakat, amiket általában január 1-jén szoktuk. Nézzük meg milyen személyes éved van és azt mire használhatod.

A hiedelem azt tarja, hogy hét évente változik az ember, és valóban igaz a hét éves változás a fizikai világra. A hetes a fizikai világ legmagasabb száma, ezért a sejtjeink hét évente cserélődnek. Azonban életünk ciklusa, a sorsunk kilenc évente változik.

Az 1-es személyes évben minden új dolgot el lehet kezdeni. Ez az igazi fogadalmak ideje. A leginkább ez az időszak alkalmas arra hogy új életet kezdünk. Ilyenkor tele vagyunk lendülettel, tenni akarással.

A 2-es személyes év arra való, hogy folytassuk az előző évben megkezdett teendőket, ilyenkor azonban már nem kell új dolgokba fogni.

A 3-as személyes évünkben az a dolgunk, hogy jól érezzük magunkat. Ez az az időszak amikor könnyen ismerkedünk, szívesen mutatjuk meg magunkat társaságban, utazgatunk, élvezzük az életet.

Érdemes a hármas évet kiélvezni mert a 4-es személyes évünkben egy kicsit minden megáll körülöttünk. Ilyenkor a stabilitás megteremtése, a tőkegyűjtés ideje jön. Ez az év nem alkalmas arra, hogy új dolgokba fogjunk, úgy érezzük minden megáll körülöttünk. Nem kell erőltetni az új dolgokat, hanem stabilizálni, megszilárdítani kell a régieket.

A kicsit lassú és mozdulatlan négyes személyes év után az 5-ös személyes évben sok izgalom vár ránk. Ez az év amire nem lehet felkészülni, nem lehet tanácsot adni, hogy mit csináljunk. Úgy működünk mint egy „gyors reagálású egység”, azaz az elénk kerülő eseményekre azonnal kell reagálni. Sokszor ez az utazás éve is, a kalandoké, a kockáztatásé.

A 6-os személyes év a családról, a párunkról, a szépségről és művészetekről szól. Olyan nagyon vágyunk ilyenkor arra, hogy megtaláljuk az igazit, hogy magányosnak érezzük magunkat. Keressük a társunkat. Ha házasok vagyunk, sokszor megszilárdul a kapcsolatunk a párunkkal, ha azonban nem találjuk meg a boldogságot a párunk mellett, akkor rájövünk arra, hogy itt a válás ideje. Keressük az ideális társunkat ebben az évben és ha az, aki mellettünk van, nem bizonyul annak, akkor bizony új pár utánanézünk. Ha valaki egyedül él olyan nagyon vágyik ebben az időszakban egy párra, hogy komolyan keresgélni kezdi. Ha nem találja pótszerekhez folyamodik, pl. vesz magának egy kutyát vagy egy macskát.

Sokan azt hiszik, hogy a 7-es személyes év semmire se jó. Ilyenkor megint megáll az élet körülöttünk. Visszavonulunk, bekuckózzuk magunkat és még társaságba se szeretünk járni. Ilyenkor egy kicsit mártírnak is érezzük magunkat, eljátszuk az áldozat szerepét. Ez az időszak azonban valójában a tervkészítés ideje. Arra is nagyon jó, hogy valami olyan dolgot alkossunk, ami később a hasznunkra válik. Ilyenkor tervezhetünk meg a jövőnket és gondolkodhatunk el azon, hogyan tovább.

A 8-as év olyan, mintha a hét szűk esztendő után a bőség köszöntene ránk. Valóban ez az aratás ideje. Ez az az időszak, amikor az előző életciklusok hasznait learathatjuk. Ez azt jelenti, hogy anyagilag is jól járunk ebben az évben, nem fogunk szűkölködni. Ez a siker éve mindenki számára. Biztatok mindenkit akinek nyolcas éve van, hogy használja ki, „arassa le a babérokat”!

A 9-es személyes év a számadás ideje. Ilyenkor vesszük számba azt, hogy mi a fontos az életünkben és mi nem. Kitakarítunk magunk körül testileg és lelkileg mindent. Sokszor fájdalmas ez az év, mert elveszítünk egy-két barátot, szeretettünket, olykor betegség köszönt ránk. Ez az év is a nagy fogadalmak ideje, hiszen a következő évünket az egyest, csak úgy kezdhetjük el, hogy kitakarítunk magunk körül.

Látszik tehát hogy fogadalmakat tenni minden évben lehet, de minden évben másba foghatunk bele. Januári fogadalmat csak az tegyen, aki januárban született. Mindenki más vegye figyelembe, hogy az élet ciklusa születésnaptól születésnapig tart. A születésnap a legalkalmasabb arra hogy számot vessünk az előző év elérte eredményeivel, vagy akár egész életünk eddigi eredményeivel. Az hogy milyen új évet kezdünk rajtunk múlik. Mindenkinek azt ajánlom olyan fogadalmat tegyen, amelyet sors ciklusa szerint be tud tartani.

Az alábbiakra vonatkozzanak a fogadalmak:

  1. Új életet kezdek!
  2. Jó az irány, folytatom az előző évben megkezdett dolgokat!
  3. Jól érzem magam! Kapcsolatokat építek!
  4. Most nem akarok semmi újba kezdeni, megszilárdítom eddigi életem kereteit
  5. Kalandra fel! Sokat utazom ebben az évben és új dolgokba fogok nagyon bátran, ha kell kockáztatok is!
  6. Megkeresem a boldogságot, a páromat kiélvezem az élet szépségét!
  7. Elkészítem a következő időszakra szóló terveimet, visszavonulok és tanulmányokat folytatok vagy olyan tevékenységet végzek, ami segít abban hogy meg pihenjek, erőt gyűjtök!
  8. Kiélvezem a sikert!
  9. Kitakarítom az életemet. Kidobok a lakásomból minden lomot, megszabadulok minden olyan embertől, akivel kapcsolatom inkább árt, mint használ, hogy az új életciklust a következő évben tiszta lappal indíthassam.

Azt ajánlom mindenkinek, használja ki a sorsciklus nyújtotta lehetőségeket arra, hogy az életét könnyebben, jobban élje meg. Az „újévi fogadalmakat” tedd meg a születésnapodon!

dr. Kézdi Andrea

  spirituális tanácsadó, numerológus

www.spiritflow.hu

BOSZORKÁNYOK KARÁCSONYA

A „boszorkányok karácsonya”, nevezhetnénk talán így is a Luca napot, azaz december 13-át, amelynek sokfelé vannak hagyományai Európában és aminek a gyökerei az ősi időkbe nyúlnak vissza, amikor még az év legsötétebb napjának számított ez a nap.

Úgy mondják a Luca nap a naptár reformja előtt egybeesett a Karácsony időpontjával, aztán szétválasztották, mégis valami ősi babonából megmaradt ünnepnek december 13-a. Szerintem ennek számmisztikai jelentése is van. Mit jelent a 13-as szám? A Halál száma, de egyben az újjászületésé is. Azt jelenti, hogy lezárult egy időszak (egy korszak az életünkben), és egyben reményt is ad arra, hogy egy új világ születik. A tarot kártyában a Halál csak a fizikai halált jelenti és egyben egy minőségileg más, új élet megszületését hordozza.

Luca neve a lux (fény) szóból származik.

A kereszténység nem tudta eltörölni az ősi ünnepet ezért, mint annyi más népszokást, ezt is magáévá tette és Szent Luca kultuszát alakította ki. Szent Lucia Szicíliában élt Kr. u. 300. körül. A Diocletianus császár féle keresztényüldözések idején szenvedett vértanúhalált.

Svédországban nagy hagyománya van az ünnepnek, amit újjáélesztettek Alfred Nobel halála évfordulójával összefüggésben. Nevezetesen a Nobel-ünnepségek zárónapja december 13., és e nap reggelén gyertyás-koronás lányok köszöntik az új Nobel-díjasokat.

Magyarországon számos népszokás és babona kötődik ehhez a naphoz. Luca-napon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát, és egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz. Megmaradt a lucabúza ültetésének szokása. Ezen a napon el kell vetni egy kis cserépbe búzát, amelyik a karácsonyi asztalra kerül, addig kihajt. Manapság bőséget, régen bő termést jelentett.

Az egyik legismertebb szokás a Luca-széke, aminek készítését ezen a napon kell elkezdeni.

A Luca szék hagyományos alakja, az ősrégi idők óta varázserejűnek hit pentagramma, magyarul boszorkányszög: egy szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő szárú háromszögekből kialakuló csillag.

A széknek olyan erősnek kellett lennie, hogy egy férfiember súlyát megtartsa. December 26-án az éjféli misére a „mesterek”, (rendszerint fiatal emberek), a kabátjuk alá rejtve lopták be a templomba a széket, majd ráállva, megláthatták a boszorkányt. A boszorkányok ilyenkor szarvakat hordtak és emiatt a templomkapun belépve a fejüket le kellett hajtaniuk. A Luca székén állva éjfélkor viszont felismerték őket. Ezután a fiatalembereknek el kellett menekülniük, nehogy a boszorkák széjjeltépjék őket. A menekülők a zsebükben mákot vittek, hogy menekülés közben elszórhassák. A boszorkányoknak a mákszemeket fel kellett szedegetniük és így nem tudták elkapni a fiatalokat. A Luca székét aztán otthon tűzre vetették, a tűzben a sok kis fadarab sikoltozni kezdett és ha csend volt karácsony hajnalán, még hallhatták a boszorkányok a fadarabok jajgatását is, mert ez a tűz a boszorkák végét jelentette. Ezután a kulcslyukba fokhagymát kellett dugni, a kést a bal ajtófélfába vágnia, a söprűt pedig keresztbe állítania, hogy minden rontástól védve legyen.

Ezen a napon tilos mosni és takarítani is a nőknek. Még számos népszokás fűződik ehhez a naphoz, főleg a régi paraszti világban volt fontos ünnep. Luca nap az egyetlen igazi keresztény ünnep amiben a nő is szerepet kap. Ilyenkor egy kicsit magukkal foglalkozhatnak a nők és felszabadulnak a munka alól. A sötétség ünnepét gyakran tekintik női ünnepnek, nem alaptalanul.

Ez tehát Karácsony eredeti misztériuma. A Luca misztériuma.

dr. Kézdi Andrea
Spirituális tanácsadó, numerológus

2018 – A nagy átalakulás éve

A 2017-es évre vonatkozó előrejelzésemben jeleztem, hogy új korszak veszi kezdetét. A jóslatom be is következett. Gondoljunk vissza arra, hogy mennyi különös változás és esemény történt ebben az évben!Világszerte több hihetetlen választási eredmény, pl. Trump elnökké választása, a meglepő európai választások: Macron francia elnökké választása, Merkel népszerűség vesztése, az osztrákoknál a jobboldali néppárt kapta a legtöbb szavazatot és Sebastian Kurz alakíthat kormányt. Ne feledkezzünk meg a távol-keleti eseményekről sem: Észak-Korea és Kína szerepéről és előretöréséről. A modern kori népvándorlás minden eddiginél nagyobb méreteket öltött és Európát kezdik elözönleni az elsősorban az afrikai kontinensről érkező emberek. A 2017-es elemzésemnek azt a címet adtam, hogy „Egy új korszak kezdete”, ami az események tükrében nagyon is megvalósult.

Milyen lesz az újesztentő? A numerológia módszerével végzem az elemzést, vagyis a számok jelentéséből vezetem le a várható eseményeket. A módszer a számjegyek összeadásán alapul.

Amikor egy évet megvizsgálok, akkor külön választom az évet és évszázadot az évtizedtől és az évtől. Azt is megfigyeltem, hogy nagyon jól tükrözik a tarot kártya lapjai a számok jelentését, mondanivalóját.

A 2018-as évet tehát úgy vizsgálom meg, hogy külön választom a 20-as és a 18-as számot. A 20-as kártya a tarotban a Végítélet kártyája, amelyik igazából az újjászületésről szól. Ez azt jelenti, hogy amióta átléptünk az új évezredbe, megváltozott a világ körülöttünk. Addig az emberek, az emberiség számára az egyén fejlődése, a saját ego megteremtése volt a fontos. Az új idők már az emberek együttéléséről, összefogásáról, egymáshoz tartozásáról szólnak. Ez az az időszak amikor sok új lélek születik le a Földre,  akiknek már nem csak saját maguk „megcsinálása” a fontos, hanem az összes ember, az egész társadalom, és a Földnek mint organikus egységnek a léte.

A 18-as Nagy Arkánum a tarotban a Hold kártyája. A Hold arca gyakran változik, hiszen hol növekszik, hol fogy, a Telihold hatására az emberek egy kicsit „megbolondulnak”, nyugtalanok lesznek és olyan dolgokat is megtesznek, amit később megbánnak. Ez az égitest az asztrológiában a tömegeket is jelenti. A 2018-as esztendő a tömegek befolyása alatt áll, a népakarat kerül előtérbe. A világ sorsáról nem annyira a meghatározó vezetők fognak dönteni, inkább a nép. Ennek előjele volt a 2017-es választások meglepő eredménye, illetve 2018 első felében tartandó választások is. Nem ész, nem logika, nem érdek, hanem a nép szeszélye lesz a döntő. A 18-as a sötétség száma, amely egyben a fényhez vezető út küszöbe is.Tovább vizsgálva ezt a számot kiderül, hogy ha a numerológia módszerével összeadjuk a számjegyeket 9-est kapunk. A sorsunk 9 évente változik, így megkapjuk azt a titkos üzenetet is a számokból, hogy lezárunk egy korszakot. A 18-as szám 3 x 6, amely egy tripla hatágú csillagot formáz, a merkabát. A merkaba védőszimbólum, de az időben való ugrást is jelenti. A 666 viszont a bibliai fenevad száma.

A 18-as a nap- és holdfogyatkozással is összefüggésben van. A káldeusok fedezték fel a szárosz-periódust 5000 évvel ezelőtt, vagyis azt, hogy 18 évenként ismétlődnek meg ugyanabban a sorrendben a nap- és holdfogyatkozások. (A babiloni „szár” = világmindenség, periódus = ismétlődés szóból. A periódus hossza: 18 év, 11 nap, 7 óra és 42 perc = 6585 és 1/3 nap.)

A keresztény számmisztikában a 18-as egyaránt jelképezi a szenvedés és a gyógyulás időtartamát. A tarot 18. lapja, a Hold az a küszöb, amely mögött a cél, a fény (19. Nap kártyája) és a gyógyulás (20. Végítélet) található.

A 2018 számjegyeinek összeadásával 11-et kapunk. A numerológia szabályai szerint ugyan mindent egy számjegyre egyszerűsítünk összeadással, ez alól azonban kivétel a két mesterszám: a 11-es és a 22-es. Amennyiben mégis összeadjuk a 11-es számjegyeit, akkor 2-est kapunk, amely szintén a Hold száma és a tömegeké, de a nőké is. Ez nem csak az előbb kifejtetteket erősíti meg, de utal a nők növekvő szerepére is. A 11-es tarot lap az Erő lapja. Az egész világ megtanulta, hogy ez a szám milyen változást hozhat, amikor a 2001. 9.11. napján két repülő ütközött a Word Trade Center ikertornyaiba. A 9/11-esként elhíresült dátum számai köszönnek vissza a 2018-as számban is. A 18-as szám kiadja a 9-est, ahogy azt már fentebb kifejtettem, míg a teljes évszám a 11-est.Nagy változásra számíthatunk tehát ebben az évben.

Az év első napjának száma is rendkívül sokatmondó. Az év 2018. 1. 1. napján „születik” meg. Ha e dátum számjegyeit összeadjuk 13-at kapunk. Mindenki tisztában van azzal, hogy a 13-as számhoz mennyi negatívum társul. Elég arra emlékezni, hogy a tarotban ez a Halál lapja. Általában is baljós számnak tekintjük a 13-ast. Valami meghal, de ez segíti az új megszületését is. A mostani világunknak el kell pusztulnia ahhoz, hogy megszülethessen az új.

Akárhogy is nézem, nehéz évünk lesz. A tömegek kezükbeveszik sorsukat (18 – Hold), megérett az idő a változásra (11 – Erő) és minden arra mozdul, hogy az eddigi világunknak, szemléletünknek és a rendnek vége legyen (13 – Halál). A 2 x 9 éves periódus megmutatja, hogy mi fog történni a világban. Olyan világot megváltoztató események fognak bekövetkezni, mint 18 évvel ezelőtt, 2000-ben. Emlékszünk még az akkori nagy változásokra? Átléptünk egy újszázadba és egy új évezredbe. Az új idők sok mindent megváltoztattak, és most is jelentős változások előtt állunk.

Magyarország helyzete nagyon szorosan függ össze ezekkel a változásokkal, mivel Magyarország 2011, az új, „Magyarország” elnevezés óta együtt rezeg az Univerzummal, így nem tudjuk kivonni magunkat az általános hatások alól. Választások lesznek itthon is, ami nagy meglepetéseket is tartogathat.

Mindig elmondom, hogy az Univerzális év, azaz most a 2018 hatása minden egyes emberre kihat. A saját személyes évünk száma és az Univerzális év számának viszonya dönti el, hogy kinek milyen éve lesz. A környezeti hatásoktól nem mentes a személyes történetünk. A 11-es rezgés nagyon erős, így a változás szele mindenkit megérint, bár saját magunkon múlik, hogy ezt pozitívan vagy negatívan éljük meg. Azt tanácsolom, használjuk ki a magas rezgésű energiákat, ne idegenkedjünk a változásoktól és akkor saját életünket jobbá tehetjük.

Dr. Kézdi Andrea

 spirituális tanácsadó, numerológus